<a href="https://nmkv.rs/about/employees/tatjana-mihailovic/?lang=en">Tatjana Mihailović</a>, PhD

Tatjana Mihailović, PhD

Archaeologist

Museum Advisor

 

Summary

Tatjana Mihailović (1964) graduated from the Faculty of Philosophy of the University of Belgrade with a bachelor’s degree in archaeology (1988). In 1991 she started working at the National Museum Kraljevo, where she earned the titles Curator (1992), Senior Curator (2002) and Museum Advisor (2010).

In 1991 she established the Documentation Department of the National Museum Kraljevo and was its head until 2006. She completely reorganised central documentation forms within that department, started the process of informatisation of the institution together with the digitalisation of documentation. She worked on the improvement of museum practice as well as on the museological training for her colleagues and associates and, as a museum advisor, was the mentor for senior curator titles. In addition to documentation in the field of theory of museology and heritology, she deals with the problems of interpretation of archaeological heritage for the purpose of creating a more communicative museum narrative, including the development of workshops for children. Since 2006 she has been running the Archaeology Department at the National Museum Kraljevo. She has managed the investigations in the field of antiquity and the Middle Ages and she is oriented towards the research on old mining, metallurgy and archaeotechnologies. She has been a participant in several research projects and numerous scientific conferences and seminars. She is the author of several successful exhibition projects. She deals with editorial work, both in the field of publishing print editions and in the field of editing the social media and the website of the National Museum Kraljevo.

Since 2011 she has been an associate of the Center for Museology and Heritology of the Faculty of Philosophy of the University in Belgrade. Since 2023, she is the president of the National Committee of ICOM Serbia. She received her doctorate at the Seminar for Museology and Heritology of the Faculty of Philosophy of the University of Belgrade in 2024.

Archaeological Excavations

2014–2016 – Excavation of an underground church in Paklenje near Baljevac on the Ibar in Raška; excavation manager.

2013 – Excavation of the church of St. Paraskeva in Jarandol near Baljevac on the Ibar in Raška; excavation manager.

2012 – Sounding of the medieval water supply system of the mining center Plana on Željin; excavation manager.

2011 Cleaning, arrangement, presentation and protection of the late antiquity metallurgical center Zajačak near Raška after the devastation in 2010; project manager.

2010 Excavation of the medieval necropolis of Crkvina and the giant cemetery in the village of Obrva near Kraljevo; excavation manager.

2009 – 2010 Thematic reconnaissance of traces of the Middle Paleolithic in the village of Samaila near Kraljevo; manager in the reconnaissance phase.

2007 Excavation of the La Tène settlement Divlje Polje in Ratina near Kraljevo; excavation manager.

2006 Excavation of the multilayered site Meanište-Panjevac in Čukojevac near Kraljevo; excavation manager.

2003 Excavation of the ancient necropolis Lanište in Korlać near Baljevac; excavation manager.

2002–2003 – Excavation of the late antiquity fortress Gradište in Čukojevac near Kraljevo; excavation manager.

1998, 2002, 2008 Excavation of the multi-layered settlement Crkvine in Konarevo near Kraljevo; 1998, 2002: team member; 2008: excavation manager.

1998 Excavation at the Šarkamen site near Negotin; team member.

1997 Excavation of an Early Iron Age settlement in Kovanluk near Kraljevo; team member.

1994 –1998 – Excavation of the late antiquity metallurgical center Zajačak on West Kopaonik in Kremići near Raška; permanent team member.

1994 Excavation of the medieval necropolis Giant Cemetery in Lazac near Kraljevo; team member.

Scientific and Professional Conferences

Participation in Scientific and Professional Conferences

2019Конференција Накит остаје НАОС 2.0, Музеј града Београда; Татјана Михаиловић: Музејска интерпретација накита у сталној поставци Народног музеја Краљево.

2019XLII скуп Српског археолошког друштва, Неготин; Татјана Михаиловић: Oрганизација експлоатације и прераде руде на Западном Копаонику током касне антике.

2018XLI скуп Српског археолошког друштва, Панчево; Татјана Михаиловић: Истраживање две цркве у околини Баљевца на Ибру.

2018V Годишња конференција музеологије и херитологије, III сесија, Центар за музеологију и херитологију Филозофског факултета Универзитета у Београду; Татјана Михаиловић: Изложба у другом медију – или о медијској бабушки.

2018Конференција Српска археологија између теорије и чињеница VI, археолошко наслеђе, Центар за теоријску археологију Филозофског факултета Универзитета у Београду;  Александар Палавестра (Филозофски факултет Универзитета у Београду), Татјана Михаиловић (Народни музеј Краљево): Винча: Васићева стратиграфска изложбена збирка или Грбићева неолитска поставка?

2015Деск Креативне Европе, Министарство културе и информисања Републике Србије, Музеј на отвореном Старо село у Сирогојну; Татјана Михаиловић: Жене у средњем веку – племенитост и моћ (представљање могућег међународног пројекта).

2013III Годишња конференција музеологије и херитологије, Центар за музеологију и херитологију Филозофског факултета Универзитета у Београду: учешће на конференцији за новинаре – представљање публикације Моје тајно благо, нови погледи ка наслеђу; учешће у панел-дискусији Истраживање баштине.

2013XXXVI скуп Српског археолошког друштва, Нови Сад; Татјана Михаиловић: Водовод рударског центра Плана – средњовековни технички подухват.

2011II Годишња конференција музеологије и херитологије, Центар за музеологију и херитологију Филозофског факултета Универзитета у Београду, реферати: 1) у оквиру теме Доступност наслеђа: Археолошко наслеђе као доступно богатство 2) у оквиру теме Унапређење музејске праксе, изазови и решења: Интернет портал Вашар баштине.

2012III Вашар баштине (платформа за регионално умрежавање 8 музеја и унапређење наслеђа), Центар за музеологију и херитологију Филозофског факултета Универзитета у Београду, Музеј рудничко-таковског краја, Горњи Милановац; Татјана Михаиловић: Моје тајно благо у Краљеву.

2012 – XXXV скуп Српског археолошког друштва, Ваљево; Татјана Михаиловић: Нова истраживања средњовековних некропола у околини Краљева.

2011Научна конференција Музеологија, нова музеологија и наука о баштини, Центар за музеологију и херитологију Филозофског факултета Универзитета у Београду; Татјана Михаиловић: Музеји на раскршћу: преиспитивања.

2011Научни скуп Музеј као центар обједињене заштите, Центар за музеологију и херитологију Филозофског факултета Универзитета у Београду, Народни музеј Краљево; Татјана Михаиловић: Музеј као банка сложених културних података.

2011Семинар Нове музејске поставке (National Committee of ICOM Serbia), Народни музеј Ниш; Татјана Михаиловић: Сала за археологију као покушај другачије комуникације.

2011Maмутфест, Народни музеј Кикинда, Радионица са педагозима и презентација: Прве археолошке радинице у Народном музеју у Краљеву.

2011Научни скуп Ка новом музеју, Центар за музеологију и херитологију Филозофског факултета Универзитета у Београду, Народни музеј Крушевац, Музеј Рас у Новом Пазару: Мајсторска радионица проф. Томислава Шоле; Татјана Михаиловић: Музеј као духовни рефугиј.

2011 – ХХХIV скуп Српског археолошког друштва, Краљево; Татјана Михаиловић: Простор Краљева и Рашке у антици и средњем веку (уводни реферат).

2010Међународни симпозијум Простори памћења, архитектура–баштина–уметност, Филозофски факултет Универзитета у Београду и Музеј примењене уметности у Београду; Татјана Михаиловић: Документација као стратегија памћења креативних процеса у музеју.

2010 – Први Вашар баштине – иницијални семинар успостављања музејске мреже; Музеј Старо село  Сирогојно; Татјана Михаиловић: Путеви трансформације музеја.

2006Семинар Нове музејске поставке (National Committee of ICOM Serbia), Педагошки музеј у Београду; Татјана Михаиловић: Нова стална поставка Музеја у Краљеву – ново искуство и нови изазови.

1997Regional Conference Condition of the Cultural and Natural Heritage in the Balkan Region, Kladovo; Vera Bogosavljević Petrović, Tatjana Mihailović: Devastated Archeological Sites – Examples of Widespread Practice.

1996Научни скуп Археолошка истраживања на подручју Крушевца и њихов значај за суседне области, Народни музеј Крушевац; Татјана Михаиловић: Антички локалитети у околини Краљева.

1996 – XVIII скуп Српског археолошког друштва, Призрен; Татјана Михаиловић: Нови антички локалитети на Западном Копаонику.

1995Научни скуп Жича – историја, уметност, Народни музеј Краљево; Вера Богосављевић Петровић, Татјана Михаиловић: Средњовековне некрополе и насеља у околини манастира Жиче.

1995 – XVII годишњи скуп Српског археолошког друштва, Пирот; Вера Богосављевић Петровић, Татјана Михаиловић: Археолошка истраживања села Лазац код Краљева.

1994 – XVI годишњи скуп Српског археолошког друштва, Сремски Карловци; Татјана Михаиловић: Кованлук код Краљева – насеље раног гвозденог доба.

Organization of Scientific and Professional Conferences

2011 – II Вашар баштине (платформа за регионално умрежавање 8 музеја и унапређење наслеђа) координатор пројекта за 2011. годину: организација, структурирање, реализација у Краљеву.

2011 – II Годишња конференција музеологије и херитологије, Центар за музеологију и херитологију Филозофског факултета Универзитета у Београду: уређење, организација и модерирање првог дана рада скупа са темом Доступност наслеђа.

2011 – ХХХIV скуп Српског археолошког друштва, Краљево, организатор у име Народног музеја Краљево.

1995 – Учесник у организацији научног скупа Жича, историја уметност, Народни музеј Краљево.

1995 –Учесник у организацији Секције за античку археологију Српског археолошког друштва, Народни музеј Краљево.

Exhibitions

Authored Exhibitions

2018 – Raška from Prehistory to the Late Middle Ages, Cultural Center “Gradac” in Raška, National Museum Kraljevo; authors: Tatjana Mihailović, Dr Branka Gugolj, Sonja Milićević.

2016 – Hidden Heritage, Exploration of the Underground Church in Paklenje, Cultural Center “Gradac” in Raška; author Tatjana Mihailović.

2014 Helen the Great Queen, Seven Centuries Since the Death of Queen Jelena 1314-2014, National Museum Kraljevo, Institute for the Protection of Cultural Monuments of Serbia – Belgrade; authors: Tatjana Mihailović, Suzana Novčić, Emilija Pejović; within the project, research and collection of documentation was organized through international cooperation with Montenegro, Albania and Republika Srpska. Tour of the exhibition – 2015: Cultural Center “Gradac” in Raška; Solidarity Gallery in Kotor (Montenegro); Museum of Herzegovina in Trebinje (Republika Srpska); the project was presented at the Cultural Center of Serbia in Paris; 2016: Museum of the Rudnik-Takovo Region in Gornji Milanovac; “Days of Francophonie” in Lyon (France); Gallery of Serbian Academy of Sciences and Arts in Belgrade; National Museum in Kragujevac; City Museum of Novi Sad; 2017: Vrbas City Museum; National Museum Vranje.

2012– My Secret Treasure, subproject “Fair of Heritage”, Center for Museology and Heritology of the Faculty of Philosophy, University of Belgrade, National Museum Kraljevo, authors: Tatjana Mihailović, Suzana Novčić.

2008 – Archeology Hall, Permanent Exhibition of the National Museum in Kraljevo, authors: Vera Bogosavljević-Petrović, Tatjana Mihailović; associate Slađana Spasić.

2007 – Age of Light, Serbian Art of the 13th Century, National Museum Kraljevo; authors: Suzana Novčić, Tatjana Mihailović; Tour of the exhibition – 2007: Museum of the City of Novi Sad, 2008: National Museum Leskovac, Gallery Serbian Academy of Sciences and Arts Belgrade, National Museum Kruševac, National Museum Čačak, 2011: Museum of the Rudnik-Takovo Region.

Organization of Exhibitions

2019 – Organization of the exhibition Coffee, an Exciting Story of Good Taste, Natural History Museum in Belgrade.

2018 – Organization of the exhibition: Let Me Tell You a Story…, Archaeological Museum Zadar (Croatia).

2017 – Organization of the exhibition: Gradina on Jelica, Fortified Center in Illyricum of the 4th Century and Multi-layered Archaeological Site, National Museum Čačak (author Prof. Mihailo Milinković, Faculty of Philosophy University in Belgrade).

2014 – Organization of the exhibition: Vows and Messages. Stefan Nemanja – Nine Centuries, National Museum in Belgrade.

2013 – Organization of the exhibition: The Balkans between the Greek and Celtic World,National Museum in Belgrade.

 

Project

2011–2019 – Member of the State Commission for Textile Conservation in the Treasury of the Studenica Monastery: coordinates the work of the Commission and the implementation of 7 annual projects of the Ministry of Culture and Information of the Republic of Serbia on the arrangement of the Treasury.

2010 Field leader of reconnaissance on the project Research of Paleolithic Communities in the Kraljevo Region in cooperation with the Seminar for Paleolithic of the Faculty of Philosophy, University of Belgrade (Prof. Dušan Mihailović).

2010 – Research of Pigments from the Frescoes of the Oldest Frescoes from Žiča Monastery (Prof. Ivanka Holclajtner-Antunović Faculty of Physical Chemistry, University of Belgrade; Milica Stojanović, National Museum in Belgrade) with which the project Research of Pigments in Serbian Medieval Painting; member of the project in front of the National Museum in Kraljevo.

2009 – Processing of Frescoes in Fragments from the Fund of the National Museum in Kraljevo: with the Seminar of Medieval Archeology of the Faculty of Philosophy, University of Belgrade (Prof. Dragan Vojvodić; student camp form); project manager in front of the National Museum in Kraljevo.

2007–2010 – Member of the TIS (Territorial Information System) Project of the City of Kraljevo: realization of an electronic archaeological map and a map of cultural heritage for the municipality of Kraljevo.

1996–1998 – Prehistoric Settlements and Natural Resources in the Kraljevo Region of the Institute for Balkan Studies of Serbian Academy of Sciences and Arts and the National Museum in Kraljevo; member of the project.

1996–1998 – Archaeometallurgical Research of Old Mining and Metallurgy on Kopaonik of the National Museum in Kraljevo and the Archaeological Institute in Belgrade; member of the project.

Lectures

2021 – Interpretation of Archaeological Heritage in Museum Practice, lecture with workshop, Petnica Research Station, Valjevo, Archeology Program, topic “Archaeological Research in Practice”.

2018 – Program Cultural Heritage of Medieval Serbia and Relations between Serbs and Russians on the Example of the City of Kraljevo, Embassy of the Republic of Serbia in Moscow in cooperation with the National Museum Kraljevo, Embassy of the Republic of Serbia in Moscow, three lectures, authors: Suzana Novčić, Tatjana Mihailović, Mirjana Savić. / Т. Mihailović: Between Byzantium and the West, Studenica Sculpture and its Influence on Serbian Art of the13th Century.

2017 – Visiting Museum: National Museum Kraljevo, Cultural Center “Gradac” in Raska, Manifestation “Museums of Serbia ten days from 10 to 10”, theme “Visiting Museum”.

2016 – Raška in Antiquity and the Middle Ages, Youth Club in Raška, organized by the Raška Youth Office.

2015 – New Research in Museology, Seminar for Museology and Heritology of the Faculty of Philosophy, University of Belgrade, Course “Nine Deaths of the Curator” (assistant professor Nikola Krstović); lecture as a guest of the Seminar.

2015 – Helen the Great Queen, with Suzana Novčić, Museum of Herzegovina in Trebinje.

2015 – Helen the Great Queen, with Suzana Novčić, Cultural Center of Serbia in Paris.

2015 – National Museum Kraljevo – 65 Years of Existence and Work, ceremonial academy on the occasion of the anniversary of the Museum, National Museum Kraljevo.

2014 – Helen, Queen of Serbia, Cultural Center “Gradac” in Raška, Manifestation “Days of Queen Helen”.

2013 – Within the Spring Semester of the Academic Year 2012/2013. participated as a lecturer in the Seminar for Museology and Heritology of the Faculty of Philosophy, University of Belgrade, within the elective course Critical Museology and Heritology: course topic To Whom Does Archeology Belongs and to Whom Does the Past? and within elective course Others in Heritology: course topic Museum Identity; both topics were conceived in cooperation with prof. dr. Verena Perko (University of Ljubljana).

2012 – One Unusual Shop: Jane Doe, Story of Identity and Nostalgia, Seminar for museology and heritology of the Faculty of Philosophy, University of Belgrade, subject Museology, Doctoral Studies Course.

2010 – Lecture series Frescoes in Fragments (discovery, care, preservation, study, and presentation of parts of frescoes separated from the wall), Gallery of Frescoes, Belgrade – lecture: From Passive Material to First-class Resources. Frescoes in Fragments from the Collection of the National Museum in Kraljevo.

Editorial Work

Publications

Since 2020 – Editor of the National Committee of ICOM Serbia Magazine.

Since 2019 – Editor of the magazine Our Past, the scientific and professional journal of the National Museum Kraljevo and the Historical Archive Kraljevo.

2018 – Editor of the catalog Legacy of Leposava Aleksić Zarić / Part of the Collection Dunjić, Sladjana Spasić, National Museum Kraljevo.

2014 – A special section of the Journal of the Society of Conservators of Serbia 38, entitled Accessibility of Archaeological Heritage, worked on the arrangement with the editor of the Journal of the SCS Maja Đorđević.

2014 – Monograph National Museum Kraljevo, Kraljevo, editors; Dragan Drašković, Tatjana Mihailović, Suzana Novčić.

Web

Since 2020 – Editor-in-Chief of the Official Internet Presentaion of the National Museum Kraljevo.

 

Membership in Professional Associations

 • Since 2001– Member of the International Council of Museums.
 • Since 2001 – Member of the Serbian Museum Associations.
 • Since 1985 – Member of the Serbian Archaeological Society.

Bibliography

Tatjana Mihailović

 • Баштина Рашке, Од трагова најстарије прошлости до позног средњег века, у: Рашка од праисторије до касног средњег века, Рашка: Центар за културу Градац, (у штампи).
 • Музејска поставка против „јонске“ Винче, или о значају Грбићеве сталне поставке у Музеју кнеза Павла, Гласник Српског археолошког друштва 34 (2018), Београд 2018, 7–35.
 • Kраљица Јелена, знаменита личност српске историје и културе, Јелена, велика краљица, Краљево: Народни музеј Краљево, 2014, 9–29.
 • Благо у сенци – проблеми доступности археолошког наслеђа, Гласник Друштва конзерватора Србије 38 (2014), 150–156.
 • Plana Water Supply – Medieval Technical Enterprise, Archaeotechnology: Studying Technology from Prehistory to the Middle Ages, ur. Selena Vitezović, Dragana Antonović, Beograd: Srpsko arheološko društvo, 2014, 295–313.
 • Obrad Bogojević, rudarski inženjer iz Ušća, baštinik Plane – zaboravljenog srednjovekovnog grada u planini, u: Moje tajno blago, novi pogledi ka nasleđu, Gornji Milanovac: Muzej rudničko-takovskog kraja, 2012, 145-147.
 • Одељење за конзервацију, у: Народни музеј Краљево, Краљево: Народни музеј, 2014, 125–130.
 • Одељење за археологију, у: Народни музеј Краљево, Краљево: Народни музеј, 2014, 37–54.
 • Музеј као банка сложених културних података, Наша прошлост 16 (2016), 263–280.
 • Документација као стратегија памћења креативних процеса у музеју, у: Простори памћења: зборник радова / Spaces of Memory: collection of works. Том 2, Уметност – Баштина / Art – Heritage, ур. Драган Булатовић, Милан Попадић, Београд: Филозофски факултет, 2013, 176–189.
 • Muzej kao duhovni refugij, u: Muzeologija, nova muzeologija, nauka o baštini: tematski zbornik, ur. Angelina Milosavljević, Beograd: Centar za muzeologiju i heritologiju Filozofskog fakulteta; Kruševac: Narodni muzej, 2013, 231–240.
 • Средњовековна некропола Пањевац у Чукојевцу код Краљева – археолошка истраживања, Наша прошлост 12 (2011), 45–54.
 • Сондажна ископавања локалитета Градиште у Чукојевцу код Краљева 2002–2003, Археолошки преглед 1, н. с. (2003), 39–42.
 • Реорганизација документационих форми у Народном музеју у Краљеву, Наша прошлост 6, 151–179.
 • Сужавање: од идеје која садржи процес до њене визуелне реализације, Oгледало 1 (2001), 25–32.
 • Антички локалитети у околини Краљева, Археолошка налазишта у околини Крушевца, Крушевац: Народни музеј; Београд: Балканолошки институт САНУ, 2001, 223–237.
 • Милорад Михаиловић, Енциклопедија српске историјографије, Раде Михаљчић, Сима Ћирковић (уредници), Београд: Knowledge, 1997, 519–52.
 • Народни музеј Краљево, Енциклопедија српске историјографије, Раде Михаљчић, Сима Ћирковић (уредници), Београд: Knowledge, 1997, 220–222.
 • Нови антички локалитети на Копаонику, Гласник Српског археолошког друштва 13 (1997),147–158.
 • Конавлук код Краљева насеље раног гвозденог доба, Гласник Српског археолошког друштва 11 (1996),233–237.

Tatjana Mihailović and Others

 

 • Татјана Михаиловић, Сузана Новчић, Јелена, велика краљица, седам векова од смрти краљице Јелeне 13142014, Галерија САНУ, Београд: Галерија САНУ; Краљево: Народни музеј, 2016.
 • Tатјана Михаиловић, Сузана Новчић, Силвија Крејаковић, Надица Лишанин, Нови пројекат музејских радионица за децу Народног музеја у Краљеву, Неолит или како се приближити далекој, неразумљивој стварности, Наша прошлост 13 (2012), 271–278.
 • Tatjana Mihailović, Suzana Novčić, Drugi Vašar baštine: Kraljevo, 13– oktobar 2011. godine, u: Moje tajno blago, novi pogledi ka nasleđu, Muzej rudničko-takovskog kraja, Gornji Milanovac, 2012, 193–198.
 • Tatjana Mihailović, Suzana Novčić, Lična baština, tradicija i kulturno nasleđe kao okosnica u konceptu seoskog turizma, u: Moje tajno blago novi pogledi ka nasleđu, Gornji Milanovac: Muzej rudničko-takovskog kraja, 2012, 148–152.
 • Сузана Новчић, Татјана Михаиловић, Доба светлости, српска уметност XIII века, II издање, каталог изложбе, Краљево: Народни музеј Краљево, Београд: Српска академија наука и уметности, 2008.
 • Сузана Новчић, Татјана Михаиловић, Доба светлости, српска уметност XIII века, I издање, каталог изложбе, Краљево: Народни музеј, 2007.
 • Vera Bogosavljević Petrović, Tatjana Mihailović, Devastated archaeological sites – examples of widespread practice, Уништавање археолошких локалитета – пример опште распрострањености, Conditionofthe cultural and natural heritage in the Balkan region, Vol. 1, Beograd: National Museum in Belgrade; ICOM SEE, 2007, 41–53.
 • Вера Богосављевић Петровић, Татјана Михаиловић, Средњовековна насеља и некрополе у околини манастира Жиче, Манастир Жича, зборник радова научног скупа, Краљево: Народни музеј; Завод за заштиту споменика културе, 2001, 263–275.
 • Вера Богосављевић Петровић, Татјана Михаиловић, Увод у систематска истраживања регије Лазац код Краљева, Гласник Српског археолошког друштва 12 (1996), 89–98.

Pin It on Pinterest