Један стари образац познатог Рицовог атељеа репродукован је на икони Благовести. Идентичне, појављују се на иконама Богородице на престолу са анђелима Андрије Рица у Бенаки музеју, као и Деизис његовог сина Николе у Музеју старе Српске цркве у Сарајеву. Оне чине део репертоара оквира наведених икона где су насликани минијатурни призори из Христовог живота, примери иконографије Великих празника насталих у критској уметности XV века. Иконографски елементи који карактеришу ову схему Благовести потичу из касних византијских представа углавном из XIV века, од којих су неке биле повезане са Константинопољем. Идентификовано је више једнаких представа Благовести у зидној декорацији, на царским дверима, иконама, у сликарству минијатура, које су приписане утицају атељеа ове двојице уметника, и датоване су у другу половину XV века. Није мали број реплика са малим одступањима и током наредних векова. Благовести из Народног музеја према начину сликања, укочености фигура, а нарочито третману ореола опредељују датовање ове иконе у XVI чак XVII век.

Pin It on Pinterest