Док током XVI века приморјем доминира критска уметност, у залеђу је најснажнији центар развоја уметности простор северозападне Грчке. Из радионице у Охриду, можда при Архиепископији, потичу Царске двери, настале као производ високе духовне и уметничке културе у време архиепископа Прохора (1525-1550). Сматра се да су оне део групе царских двери насталих у првој половини XVI века. Убрзо након пропасти српске средњовековне државе, нарочито након доспећа Пећи под јурисдикцију Охрида (1464), охридски архиепископи су се почели сматрати и црквеним поглаварима Срба. У њиховим титулама се појављује и „Архиепископ Бугара, Срба, Влаха и прочих“ због чега се на овом подручју периодично користила ћирилица. Тиме се објашњава и упоредна употреба грчког и старословенског писма на овим дверима.

Pin It on Pinterest