Икона Рођења Христовог из Народног музеја Србије, као грчки рад, вероватно долази из Венеције. На то указује централна композициона схема на златној основи и ограничен број учесника у композицији, као на старим сликама Венецијанске школе утицајне током XIV и XV века. У делу „творца“ итало-критске уметности, сликара Ангелоса, препознају се утицај Паола Венецијана који је са своје стране био инспирисан византијском уметношћу и тако близак оном начину сликања. На везу наше иконе са западном иконографијом упућује и одсуство приказа Купања Детета. На рачун овог мотива, наш сликар је проширио свој љупки пасторални призор.

Pin It on Pinterest