Свет царева и вилењака у коме митови, богови и преци утичу на наш живот, на обрамицама је оставио трагове јелена и Трачког коњаника, како би снагу божанског пренеле на раме носача и заштитиле сваки терет који носи. Митологизација и симболика коња, о чему говори и један од назива за обрамицу, кобилка, указује на дуго трајање култа Трачког коњаника. Као и у случају овог примерка, чији су крајеви у облику стилизованих коњских глава, распрострањен је у Источној Србији.

Pin It on Pinterest