У декорацији обрамица као посебне орнаменталне композиције, могу се посматрати флорални мотиви. Различито украшене шаре које се понегде називају и „китеж“ могу представљати разгранато стабло, преплетене гране или цветове. Већина флоралних мотива, у пуном капацитету се среће на ширем подручју источне Србије, одакле потиче и овај изразити примерак на тај начин украшене обрамице.

Pin It on Pinterest