Карта Краљевине Србије, Секција 17 источно од Париза, како је наглашено испод легенде у левом углу, израђена је у размери R 1:1 200 000. Као цртач потписан је Ј. Штајндебах, ћирилицом у десном углу. На датовање карте после 1882. указује и чињеница да је наш град наведен као Краљево.

Pin It on Pinterest