Народни музеј Краљево

  Трг Светог Саве 2, Краљево, 36000

 +38136315350, +38136333004

  office@nmkv.rs
       racunovodstvo@nmkv.rs

Легат Оливере Радојковић Чоловић

  Карађорђева 98, Краљево, 36000

  +38136337770

  legat@nmkv.rs

Информације

Назив: Народни музеј Краљевo

Директор:  Дарко Гучанин

Радно време администрације:
понедељак-петак 07:00-15:00

Матични број: 07190921

Шифра делатности:  9102, Делатност музеја галерија и збирки

Жиро-рачун: 840-28664-78, Управа за јавна плаћања

ЈБКЈС: 05473

ПИБ: 100241497

Музеј није обвезник ПДВ-а

Pin It on Pinterest