Народни музеј Краљево је регионални музеј надлежан за простор Краљева, Рашке и Врњачке Бање. Спада у музеје комплексног типа и стара се о шест збирки: Природњачкој, Археолошкој, Нумизматичкој, Историјској, Етнолошкој и Уметничкој, око којих су формиране истоимене групе. Поред њих Музеј има и групе за  конзервацију, документацију, педагошко-пропагандни рад, стручну библиотеку и Одељење општих послова.

Народни музеј у Краљеву је израстао у значајну установу у области заштите културног наслеђа, старања о њему и презентовања богатог материјала који чува у својим збиркама. Са 27 запослених, решеним просторним и технолошким питањима, он је модерна и динамична установа, која активно учествује у културном животу Краљева и Србије и представља их, у ширем окружењу, у најбољем светлу. У седмој деценији свога постојања, изграђен је преданим радом две генерације кустоса и многих сарадника. Од самих почетака са проф. Милорадом С. Јовићем, оснивачем и првим директором, до пресељења у нову музејску зграду и реализације нове сталне поставке, у наш музеј је уграђено пуно љубави, бриге и несебичног труда. У вишедеценијском раду избегнуте су многобројне замке из периода превласти једне идеологије, договорне историје или организованог заборава прошлости, што му је омогућило да сачува значајно културно-историјско наслеђе, од дубоке праисторије до савременог периода, које активно промовише кроз велике изложбене пројекте. Заједно са својом публиком изграђујмо специфични културни простор, у коме се срећу лепота, знање, умеће, маштовитост, уметност, вера, част, храброст, страдање, жртвовање, родољубље, доброта, туга, радост, успомене, сећања, љубав, дарежљивост, доброчинство, племенитост, мудрост… Све оно што баштинимо из своје прошлости, као специфичну меру вредности, која се чува кроз мисију музеја.

Успешно сарађује са многим угледним установама: поред низа музеја, матичних и локалних, сарађује са Балканолошким институтом САНУ и Археолошким институтом у Београду, Галеријом САНУ, Народном библиотеком Србије и Народном библиотеком „Стефан Првовенчани“ у Краљеву, појединим катедрама одељења за историју уметности, археологију и историју Филозофског факултета Универзитета у Београду и Центром за музеологију и херитологију истог факултета, као и Републичким и краљевачким заводом за заштиту споменика културе, Централни институтом за конзервацију, Музејским друштвом Србије, Националним комитетом ИКОМ-а Србије и Српским археолошким друштвом.

Pin It on Pinterest