Мисија

Народни музеј Краљево је територијални музеј комплексног типа, који кроз континуирани и тимски рад, на професионалан и етички начин, сакупља, чува, истражује, вреднује, интерпретира и промовише баштину Краљева и његове широке околине. Са традицијом дужом од 70 година, музеј представља дом наслеђу на коме се темеље знања, истине и мудрости и тиме доприноси развоју заједнице и друштва. Он, као огледало нашег идентитета, комуницира са националном и универзалном баштином и представља поуздани коректив друштвених вредности.

 

Визија

Народни музеј Краљево, као стручни центар, тежи да кроз неговање баштине и препознавање актуелног културног стваралаштва пружи подстицај и буде средиште будућих креативних идеја. Отворен за иновације и експеримент, инклузиван и близак свим генерацијама, Народни музеј Краљево формира здраву платформу за рaд запослених, сарадника и волонтера у циљу промовисања наслеђа. Народни музеј Краљево тежи да буде узор за развој музејске делатности у централној Србији, повезан са локалном заједницом у живој и константној размени искуства, знања и уживања.

Pin It on Pinterest