Дарко Гучанин

Дарко Гучанин

Историчар

Директор

др Предраг Радовић

др Предраг Радовић

Палеонтолог

Кустос на Групи за геологију и биологију

др Татјана Михаиловић

др Татјана Михаиловић

Археолог

Музејски саветник на Групи за археологију и нумизматику

Слађана Спасић

Слађана Спасић

Археолог

Виши кустос на Групи за археологију и нумизматику

Мирјана Савић

Мирјана Савић

Историчар

Музејски саветник на Групи за историју

Немања Трифуновић

Немања Трифуновић

Историчар

Кустос на Групи за историју

др Милорад Обрадовић

др Милорад Обрадовић

Историчар

Кустос на Групи за историју

Тијана Шибалић

Тијана Шибалић

Етнолог

Виши кустос на Групи за етнологију

Виолета Цветаноска

Виолета Цветаноска

Етнолог

Виши кустос на Групи за етнологију

Љубиша Симовић

Љубиша Симовић

Историчар уметности

Музејски саветник на Групи за историју уметности

Сузана Новчић

Сузана Новчић

Историчар уметности

Музејски саветник на Групи за историју уметности

Надица Лишанин

Надица Лишанин

Историчар уметности

Виши кустос на Групи за педагошко-пропагандне делатности

Јасмина Дражовић

Јасмина Дражовић

Историчар уметности

Кустос на Групи за педагошко-пропагандне делатности

Ненад Димитријевић

Ненад Димитријевић

Сликар

Конзерватор на Групи за техничку заштиту музејског материјала

Раде Пајовић

Раде Пајовић

Техничар

Виши препаратор на Групи за техничку заштиту музејског материјала

Олег Романов

Олег Романов

Археолог

Виши кустос на Групи за музејску документацију

Срђан Вуловић

Срђан Вуловић

Техничар

Фотограф на Групи за музејску документацију

Наталија Поповић

Наталија Поповић

Историчар

Кустос у музејској библиотеци

Тиана Јовановић

Тиана Јовановић

Економиста

Руководилац правних, кадровских и административних послова

Зорица Стефановић

Зорица Стефановић

Струковни економиста

Руководилац финансијско-рачуноводствених послова

Александар Маричић

Александар Маричић

Економиста

Дипломирани економиста за финансијско-рачуводствене послове

Бојана Савић

Бојана Савић

Струковни менаџер

Организатор промотивних активности продаје; Самостални финансијско-рачуводствени сарадник

Ирена Јанковић

Ирена Јанковић

Благајник

Драган Војиновић

Драган Војиновић

Техничар

Домар/портир/возач

Владан Пејковић

Владан Пејковић

Техничар

Домар/портир/возач

Слободан Миленковић

Слободан Миленковић

Техничар

Домар/портир/возач

Славица Гајовић

Славица Гајовић

Чистачица

Данијела Обреновић

Данијела Обреновић

Чистачица

Pin It on Pinterest