<a href="https://nmkv.rs/o-muzeju/zaposleni/darko-gucanin/">Дарко Гучанин</a>

Дарко Гучанин

Историчар

Директор

   

Резиме

Дарко Гучанин (1979) је завршио историју на Филозофском факултету Универзитета у Београду (2010), док је докторске студије уписао на Групи за историју Филозофског факултета Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици (2017). Радио је као наставник историје у две основне школе, да би се након тога запослио у Историјском архиву у Краљеву (2012), где је стекао звање архивисте (2013). Учествовао је на неколико научних скупова. Бави се истраживањем српско-пољске привредне сарадње у контексту два модела социјалистичког уређења привреде.

Од 2018. године је директор Народног музеја Краљево.

Научни скупови

Учешће у научним скуповима

2021 – Научни скуп Публицистика у развоју друштва и државе I: Карановац – Краљево у српским новинама 1835-1918, Народни музеј Краљево, Институт за политичке студије Београд, Правни факултет Универзитета у Београду; Дарко Гучанин, Јован Симијановић: Карановац – Краљево у просветном гласнику(1880-1914).

2018 XVIII Научни скуп Српско-руски односи у прошлости и садашњости, Институт за српску културу, Приштина–Лепосавић; Центар за културу „Градац“ Рашка; Дарко Гучанин, Јован Симјановић: Учешће јединица Црвене армије у ослобађању Краљева у Другом светском рату. 

2017 Међународна научна конференција Хронотоп Косова и Метохије у науци и уметности, Институт за српску културу, Приштина–Лепосавић, Дарко Гучанин, Јован Симјановић: Братимљење и сарадња Краљева и Титове Митровице.

Организација научних скупова 

2021 – Научни скуп Публицистика у развоју друштва и државе I: Карановац – Краљево у српским новинама 1835-1918, Народни музеј Краљево, Институт за политичке студије Београд, Правни факултет Универзитета у Београду; организатор испред Народног музеја Краљево.

 

Изложбе

2016 – Краљево и Зелена Гора 1956 – 1990, Историјски архив у Краљеву.

Библиографија

2019 – Сарадња у области индустрије између Србије и Пољске 1956–1958, Пример фабрика шинских возила из Краљева и Зелене Горе, Наша прошлост 17/18, 81–91

2019 – Сарадња Краљева и Титове Митровице (1987–1990), Баштина 19, 273–290.

2018 – Поступање са укориченим документарним материјалом приликом сређивања грађе архивског фонда, Архивски гласник 12, 17–18

2016 – Формирање обједињеног архивског фонда Самоуправних интересних заједница Врњачка Бања, Архивски гласник 20, 11.

Pin It on Pinterest