др <a href="https://nmkv.rs/o-muzeju/zaposleni/milorad-obradovic/">Милорад Обрадовић</a>

др Милорад Обрадовић

Историчар

Кустос

   

Резиме

Милорад Обрадовић (1982) је дипломирао теологију на Православном богословском Факултету Универзитета у Београду (2007). Мастер студије историје, модул средњовековне историје, завршио на Филозофском факулету Универзитета у Београду (2012), а након тога и докторирао на истом факултету у истој области (2019). Учествовао је у теренском историјско – географском истраживању шире долине средњег тока Ибра (2015), чији резултати су коришћени за докторску дисертацију. У Народном музеју Краљево примљен је на место кустоса у Групи за историју (2021), где је стекао звање кустоса (2022).         

Библиографија

  • Општина Рашка у прошлости (до турског освајања области) – са освртом на историјску географију и могућности даљег археолошког регоносцирања и истраживања у циљу прикупљања грађе за збирку Завичајног музеја, Браничавски гласник 11 (2017), 81-134.
  • Фрагменти о косовској бици, Расински анали 11 (2013), 9-24.
  • О култу Милоша Кобилића још једном, Расински анали 11 (2013), 15-50.

 

  • Нека питања српског средњовековног знаменословља, Жупски зборник – часопис за историјска, културолошка и природњачка истраживања Жупе 8 (2013), 23-44.

Pin It on Pinterest