<a href="https://nmkv.rs/o-muzeju/zaposleni/nadica-lisanin/">Надица Лишанин</a>

Надица Лишанин

Историчар уметности

Виши кустос

   

Резиме

Надица Лишанин (1979) је дипломирала историју уметности на Филозофском факултету Универзитета у Београду (2005), док је у Народном музеју у Краљеву почела да ради 2007. године најпре као библиотекар, а од 2009. као кустос водич. У Народном музеју је стекла звање кустоса (2008) и звање вишег кустоса (2018). Једно од њених задужења, које дели са Јасмином Дражевић, јесте стручно вођење и тумачење Сталне поставке и повремених изложби у Народном музеју и у Легату Оливере Радојковић Чоловић. Ради на спровођењу изложбене делатности установе и аутор је једног броја ликовних изложби. Организује радионице из области уметности и културног наслеђа за ученике основних и средњих школа, као и предавања и промоције. Ради на унапређењу рада са посетиоцима путем јавних вођења и медијске промоције музејских програма. Члан је Музејског друштва Србије.

Изложбе

2009–2019 – Дечији мајски ликовни салон, традиционална годишња изложба дечјег стваралаштва ученика виших разреда основних школа у Краљеву (прва изложба 1974), аутори и организатори: Надица Лишанин и Јасмина Дражевић (од 2011).

2018 – Град и ја, Народни музеј Краљево, Легат Оливере Радојковић Чоловић, изложба фотографија са истоименог фото-конкурса за ученике основних и средњих школа, аутор: Надица Лишанин.

2015 – Тајна филигранских нити Покимица, изложба примењене уметности Горана Ристовића, Народни музеј Краљево, аутори: Надица Лишанин, Јасмина Дражовић.

 2014 –  Дечији мајски ликовни салон – ретроспектива, изложба награђених радова током 40 година трајања манифестације, у години јубилеја, аутори: Надица Лишанин, Јасмина Дражевић.

2011 – Јапанске графике XVIII и XIX века и калиграфски радови Ненада Бургића, укијо-е графике и апстрактни цртежи, Народни музеј Краљево.

2010 – Музејске школице, изложба радова полазника Археолошке радионице о неолиту, Народни музеј Краљево, аутори: Надица Лишанин, Татјана Михаиловић.

2009 – Гимназија Краљево – ликовна култура, поводом прославе јубилеја Гимназије 1909–2009.

2009 – Надежда и савременициизбор из Збирке, у сарадњи са Уметничком галеријом „Надежда Петровић” Чачак.

Организација изложби

2018 – Самосликање – селфи кроз српску уметност, Арт дистрикт Пожаревaц, Народни музеј Краљево, Манифестација „Европска Ноћ музеја“.

2018 – Дизајн из доба Југе – лична сећања, дизајн и редизајн предмета свакодневне употребе насталих у СФРЈ у периоду 1950–1980. године, Арт дистрикт Пожаревац, Народни музеј Краљево.

2016 – Обале и реке – Плакати из Русије, Секција плакатиста Друштва московских уметника, Народни музеј Краљево, УЛУК Краљево.

2015 – Карика у ланцу континуитета – изложба накита Звонка Петковића, Народни музеј Краљево.

2011 – Свет Нихонги, у сарадњи са Амбасадом Јапана: поставка изложбе и медијска промоција, Народни музеј Краљево.

Манифестације

2015–2019 – Манифестација Музеји Србије десет дана од 10 до 10: координација, организација и медијска промоција.

2009–2019 – Манифестација Ноћ музеја: учешће у организацији, реализацији и медијској промоцији.

2011 – Манифестација: Дани јапанске културе у Краљеву: организација, реализација и медијска промоција, Народни музеј Краљево.

Педагошки рад

2011 – Организација предавања: 1) Развој свести и духовности у борилачким вештинама Јапана; 2) Слике ефемерног света о јапанској графичкој уметности.

2011 – Организација радионица: 1) Оригами техника обликовања папира; 2) Излет у јапанско писмо – јапанска калиграфија.

2010 – Радионице Музејске школице за ученике основних и средњих школа: идејни концепт, организација, реализација и медијска промоција.

2010 – Радионица Понеси белу мајицу у оквиру Дечјег мајског ликовног салона.

Од 2008 – Стручно вођење и тумачење Сталне поставке и повремених изложби. Презентација и медијска промоција изложбене делатности и осталих програмских активности.

Чланство у струковним удружењима

 • Од 2008 – Члан Музејског друштва Србије и при њему Секције историчара уметности.
 • 2010–2012 – била секретар Секције историчара уметности МДС-а.

Библиографија

 • Музејске приче – Галерија Народног музеја Краљево 1995–2015, Свеска 1. Краљево: Народни музеј, 2018.
 • Стваралаштво Горана Ристовића, у: Тајна филигранских нити Покимица, каталог изложбе, Краљево: Народни музеј, 2015.
 • Јапанске графикеXVII и XIX века и Калиграфски радови Ненада Бургића, у: Дани јапанске културе у Краљеву, каталог изложбе, Краљево: Народни музеј, 2011.
 • Зелена уметност, у: Дечји мајски ликовни салон, каталог изложбе, Краљево: Народни музеј, 2011.
 • Археолошка радионица, у: Музејске школице, каталог, Краљево: Народни музеј, 2010.
 • Културна мапа града, у: Дечји мајски ликовни салон, каталог изложбе, Краљево: Народни музеј, 2010.
 • Гимназија КраљевоЛиковна култура, текст каталога (поводом прославе јубилеја 1909–2009), Краљево: Гимназија, 2009.
 • Мирослав Лазовић, од апстракције до фигурације, каталог изложбе, Краљево: Народни музеј, 2009.
 • На путу српске модерне, у Надежда и савременици, избор из збирке Уметничке галерије Надежда Петровић, Краљево: Народни музеј, 2009.
 • Црква Св. Николе код Ушћа, Наша прошлост, Краљево (2008), 41–60.

Надица Лишанин и други

 • Надица Лишанин, Татјана Михаиловић, Наша публика, у: Народни музеј Краљево, Краљево: Народни музеј, 2014, 163–173.
 • Татјана Михаиловић, Силвија Крејаковић,Сузана Новчић, Надица Лишанин, Радионице – музејске школице: Нови педагошки пројекат Народног музеја Краљево, Наша прошлост 13 (2012), 265–290.

 

Pin It on Pinterest