<a href="https://nmkv.rs/o-muzeju/zaposleni/nemanja-trifunovic/">Немања Трифуновић</a>

Немања Трифуновић

Историчар

Кустос

   

Резиме

Немања Трифуновић (1989) дипломирао је историју на Филозофском факултету Универзитета у Београду (2012), док је мастер студије завршио на Филозофском факултету Универзитета у Приштини са привремени седиштем у Косовској Митровици (2015), где је уписао и докторске студије (2018). Најпре је радио као наставник историје у две основне школе (2016–2019), да би прешао на место кустоса Историјске збирке у Народном музеју Краљево (2019). Стекао звање кустоса (2020).

Научни скупови

2021 – Научни скуп Публицистика у развоју друштва и државе I: Карановац – Краљево у српским новинама 1835-1918, Народни музеј Краљево, Институт за политичке студије Београд, Правни факултет Универзитета у Београду; Немања Трифуновић: Никола Кнежевић и Исидор Радовановић – од моћи до заборава.

2019 – Међународни научни скуп Ратни злочини бугарске војске на југу Србије, Прокупље, Народни музеј Топлице, Секција историчара Музејског друштва Србије, реферат: Бугарска војска у Краљеву и околини 19421944. године, коаутор са Мирјаном Савић

2015 – Научни скуп КраљевоРанковићевоКраљево, Народни музеј Краљево, реферат: Одјек и последице Резолуције Информбироа у Краљеву и околини, коаутор са проф. др. Владаном Виријевићем

 

Изложбе

2021 – Дођи да се играмо! Играчке и друштвене игре у социјалистичкој Југославији из колекције Владимира Радојичића и из збирки Народног музеја Краљево; Народни музеј Краљево; аутори изложбе: Мирјана Савић, Немања Трифуновић, Софија Пршић.

Библиографија

Немања Трифуновић

  • Колективизација у Жичком срезу 1946-1955, Наша прошлост 19 (2020) 107-128
  • Однос локалних власти према питању „народних непријатеља” 1945–1947. Три примера из Жичког среза, Наша прошлост 17/18 (2019), 69-80

Немања Трифуновић и други

  • Савић Мирјана, Трифуновић Немања, Бугарска војска у Краљеву и околини 1942– године, Ратни злочини бугарске војске на југу Србије, Зборник радова научног скупа, Прокупље: Народни музеј Топлице (у штампи)
  • Савић Мирјана, Трифуновић Немања, Часопис Наша прошлост у научној и културолошкој панорами Србије, Лесковачки зборник LX (2020), 269-286.

Pin It on Pinterest