<a href="https://nmkv.rs/o-muzeju/zaposleni/oleg-romanov/">Олег Романов</a>

Олег Романов

Археолог

Виши кустос

   

Резиме

Олег Романов (1977) дипломирао је археологију и историју уметности на Филозофском факултету Универзитета Св. Кирил и Методиј у Скопљу (2001). У периоду 2001–2006. године радио је као књижар у издавачкој кући „Плато“ и као извршни менаџер „Плато кафе-театра“. Године 2006. примљен је  у Народни музеј Краљево, где је стекао звање кустоса (2008) и вишег кустоса (2016). Дошао је на место кустоса Одељења за документацију, чиме је преузео вођење свих форми централне документације Народног музеја Краљево. Аутор је једног броја изложби и сарадник на већем броју изложбених пројеката, као и на издавању публикација. Био је ангажован као члан екипе на археолошким ископавањима која је спроводио Народни музеј Краљево. Учесник је научних и стручних скупова. Учествовао је у формирању и одржавању сајта Народног музеја Краљево (од 2012), а 2020. године постао је члан Уредништва новог сајта установе. Члан је стручних удружења.

Изложбе

Ауторске изложбе

2018 – Скулптура вајара Ивана Марковића и српска нововековна графика и старе и ретке књиге из колекције Миланка Јемуовића, колекционара из Краљева, Дом Војске Србије у Краљеву; аутор: Олег Романов.

2015 – Милорад С. Јовић, први управник Народног музеја у Краљеву, Народни музеј Краљево; аутори: Олег Романов, Слађана Спасић.

Сарадник на изложбама

2016 – Српски средњовековни новац, Народни музеј Краљево; аутор: Слађана Спасић; сарадник: Олег Романов.

2014 – Шумадијска дивизија 1914–1918, Народни музеј Краљево, Историјски архив Краљево, Народни музеј у Крагујевцу; аутори: Драган Драшковић, Миролуб Арсић, Мирослав Бановић, Бојана Топаловић; сарадници: Олег Романов, Тиана Јовановић.

2013Одрастање у Краљеву у XIX и XX веку; Народни музеј Краљево; аутори: Драган Драшковић, Мирјана Савић, Силвија Крејаковић, Тијана Шибалић, Виолета Цветаноска, Јамина Дражовић, Сузана Новчић, Предраг Радовић; технички сарадник: Олег Романов.

2011 – Опомена, Краљевачки Октобар 1941, Народни музеј Краљево, аутори: Драган Драшковић, Силвија Крејаковић; технички сарадник: Олег Романов.

2011 – Моје тајно благо, у оквиру пројекта Вашар баштине, Народни музеј Краљево, аутори: Татјана Михаиловић, Сузана Новчић; сарадници: Олег Романов, Предраг Радовић, Виолета Цветаноска, Силвија Крејаковић.

Организација изложби

2017 – У сусрет руском цару, Сретењски манастир у Москви, Храм Свете Марине у Атеници код Чачка, Храм Вазнесења Господњег у Чачку, Народни музеј Краљево; организатор: Олег Романов.

2009 – Јамал, хиљадугодишње традиције у савременој култури, Музејски комплекс Шемановски, Салехард, Русија; Народни музеј Краљево; технички сарадник и организатор даљег гостовања изложбе: Олег Романов.

2010  – Гостовање изложбе: Народни универзитет Трстеник; Народни музеј Крушевац.

Теренска истраживања

2016 – Тематско рекогносцирање остатака топионице олова у Сирчи; руководилац истраживања.

2009 – Тематско рекогносцирање трагова палеолита у селима Самаилама и Горњем Ласцу код Краљева; члан екипе.

2008 – Рекогносцирање, геофизичко скенирање и археолошко ископавање вишеслојног насеља Црквине у Конареву код Краљева; члан екипе.

2008 – Рекогносцирање села Шошанице; члан екипе.

2008 – Рекогносцирање старог рударства у Горњој Врби (рударска окна близу потока Плоче, Врпска глава, Степандело); члан екипе.

2007 – Рекогносцирање, геофизичко скенирање и археолошко ископавање вишеслојног локалитета Дивље Поље у Ратини код Краљева; члан екипе.

Научни и стручни скупови

2015 – Научни скуп Краљево–Ранковићево–Краљево; Народни музеј Краљево; Олег Романов: Музеј у Ранковићеву.

2011 – Семинар Организација депоа, организатор Централни институт за конзервацију; Народни музеј Краљево; Олег Романов: Народни музеј Краљево – пример деловања музеја у ванредним ситуацијама.

2011 – Семинар II Вашар баштине, организатор Центар за музеологију и херитологију Филозофског факултета у  Универзитета Београду; Народни музеј Краљево; сарадник на пројекту и учесник.

Остале активности

2020 – Члан уредништва новог сајта Народног музеја Краљево www.nmkv.rs

2018 – Предавање Аплика Силена из Конарева, у оквиру манифестације Дани европске баштине, Народни музеј Краљево.

2013–2015 – Члан радне групе за друштвени развој Града Краљева, предлагач више пројеката из области културе, науке, образовања.

2012 – Рад на формирању и ажурирању сајта Народног музеја Краљево www.nmkv.rs  у сарадњи са предузећем „Ајова дизајн“ из Краљева

Сарадник на издавању књига

 • Драган Драшковић, Време зла у краљевачком крају 1941. и после ослобођења 1941. године, Врњачка Бања: Интерклима – графика, 2020; сарадници: Олег Романов, Тиана Јовановић.
 • Надица Лишанин, Музејске приче, Галерија Народног музеја Краљево 1995–2015, Свеска I, Краљево: Народни музеј, 2018; технички сарадник.
 • Драган Драшковић, Краљево, од вароши до града; Краљево: Народни музеј, 2017; сарадници: Олег Романов, Тиана Јовановић, Срђан Вуловић.

Чланство у струковним удружењима

 • Од 2011 – Члан Српског археолошког друштва (САД).
 • Од 2009 – Члан Музејског друштва Србије (МДС).

Библиографија

Олег Романов

 • Музеј у Ранковићеву 1950–1955: извод из музејске документације (други део), Зборник радова Народног музеја XLVIII, Чачак (2019), 213–227
 • Музеј у Ранковићеву 1950–1955: извод из музејске документације (први део), Зборник радова Народног музеја XLVII, Чачак (2018), 181–201
 • Српска нововековна графика и старе и ретке књиге из колекције Миланка Јемуовића, колекционара из Краљева, каталог изложбе, Краљево: Словенско друштво; Дом Војске Србије, 2017.
 • Народни музеј Краљево – пример деловања музеја у ванредним ситуацијама, Наша прошлост 12 (2011), 163–176
 • Јамал, хиљадугодишње традиције у савременој култури,Наша прошлост 10 (2009), 229–231
 • Нова истраживања локалитета Дивље Поље у Ратини код Краљева, Наша прошлост 9 (2008), 135–153

Олег Романов и други

 • Спасић Слађана, Олег Романов, Милорад С. Јовић, први управник Народног музеја у Краљеву (каталог изложбе), Краљево: Народни музеј, 2015.
 • Марија Алексић Чеврљаковић, Олег Романов, Аплика са представом Силена са локалитета Црквине у Конареву код Краљева, Наша прошлост 15 (2014), 49–57.
 • Татјана Михаиловић, Олег Романов, Одељење за документацију, у: Народни музеј Краљево, Краљево: Народни музеј, 2014, 131–134.

Pin It on Pinterest