др <a href="https://nmkv.rs/o-muzeju/zaposleni/predrag-radovic/">Предраг Радовић</a>

др Предраг Радовић

Палеонтолог

Кустос

   

Резиме

Предраг Радовић (1984) дипломирао је археологију на Филозофском факултету Универзитета у Београду (2009). Мастер академске студије геологије, модул палентологије, завршио je на Рударско-геолошком факултету истог универзитета (2015). На истој групи је уписао и докторске студије (2017). Од 2011. године радио је као кустос Народног музеја у Краљеву, где је 2015. постао кустос Природњачке збирке, а од 2018. води Групу за геологију и биологију, која је тада оформљена. Радио је на комплетном уређењу Природњачке збирке коју је уредио у више подзбирки. Аутор је и коаутор неколико изложби, радионица за основце и средњошколце, као и више предавања која је држао у Народном музеју и другим институцијама. Фокус његовог рада је на научном истраживању и то у области палеоантропологије, палеонтологије кичмењака и биоархеологије. Истиче се радовима објављеним у високободованим часописима и учешћем у низу научних скупова у земљи и иностранству. Његов рад је потврђен и наградом за младог истраживача. У научним областима којима се бави, учествовао је и у низу теренских истраживања, на територији Краљева и Рашке и шире на територији Србије. Од 2020. године прелази да ради на Одељење за археологију Филозофског факултета у Београду, али делом и даље води Групу за биологију и геологију Народног музеја Краљево. Докторирао на Рударско-геолошком факултета Универзитета у Београду 2022. године.

Научни скупови

2022 – European Society for the study of Human Evolution (ESHE) 12th Annual Meeting, 22-24 September: Tübingen (Germany) / Mihailović, D., Dimitrijević, V., Bogićević, K., Radović, P., Plavšić, S., Lindal, J., Roksandic, M., 2022. Lower to Middle Paleolithic transition in the Balkans – evidence from Velika and Mala Balanica Caves.

2022 – European Association of Archaeologists (EAA) 28th Annual Meeting, 31 August – 3 September: Budapest (Hungary) / Plavšic, S., Dragosavac, S., Radović, P., Mihailović, B., Mihailović, D., Dogandžić, T., “Nothing happens until something moves”: Settlement patterns in the Balkan peninsula during MIS 3–1.

2022 – Eastern Africa Association for Palaeoanthropology and Palaeontology (EAAPP) 8th Biennial Conference, 31st July – 4th August: Arusha (Tanzania). Roksandic, M., Radovic, P., Wu, X.-J., Bae, C., Homo bodoensis: Why we need a new Chibanian (Middle Pleistocene) hominin taxon.

2020 – XLIII skup Srpskog arheološkog društva, 14–16 oktobar, Subotica. Radović, P., Lindal, J., Mihailović, D., Roksandic, M., Hominin fossil material from the Middle Pleistocene of Velika Balanica Cave (Serbia) and its implications for human evolution in Europe.

2020 – Canadian Association for Physical Anthropology / L’Association Canadienne D’Anthropologie Physique (eCAPA/ACAP) 48th Annual Meeting, Paleoanthropological Society of Canada / Société canadienne d’anthropologie (PASC/SCPA) 5th Annual Meeting, November 4–6 (hosted virtually). Roksandic, M., Lindal, J., Radović, P., Mihailović, D., 2020. New hominin finds from Velika Balanica and Kozja Cave, Serbia.

2019 – Canadian Association for Physical Anthropology 47th Annual Meeting: Banff (Alberta, Canada) / Roksandic, M., Lindal, J., Radović, P., Mihailović, D., New Middle Pleistocene material from Serbia and its implications for human evolution in Europe.

2019 – Canadian Association for Physical Anthropology 47th Annual Meeting, October 23-26: Banff (Alberta, Canada) / Lindal, J., Radović, P., Marković, Z., Alaburić, S., Roksandic, M., The first fossil of a non-human primate from Serbia.

2019 – XLII skup Srpskog arheološkog društva: Negotin; Radović, P., Lindal, J., Mihailović, D., Roksandic, M., Maxillary first molar from the Late Pleistocene of Pešturina Cave: the first Neanderthal from Serbia.

2019 – American Association of Physical Anthropologists 88th Annual Meeting: Cleveland (Ohio, USA) / Roksandic, M., Radović, P., Wu, X., Bae, C., 2019. Homo heidelbergensis: what do we need to set the question of the validity of this taxon to rest.

2018 – CAPA/ACAP 46 Annual Meeting, PASC/SCPA 3rd Annual Meeting: London (ON, Canada) / Roksandic, M., Lindal, J., Radović, P., Blackwell, B., Mihailović, D., 2018. The First Confirmed Neanderthal from the Central Balkans.

2017 – European Society for the study of Human Evolution 7th Annual Meeting: Leiden (Netherlands) / Roksandic, M., Mihailović, D., Lindal, J., Radović, P., Blackwell, B.A.B., Alex, B.A., Dimitrijević, V., Mihailović, B., Harvati, K., Đurić, M., 2017. New hominin material from Pešturina cave in Serbia.

2013 – Canadian Archeological Association Annual Meeting: Whistler (Canada) / Roksandic, M., Radović, P., Lindal., J., A re-examination of the human fossil specimen from Bački Petrovac.

2013 – XXXVI скуп Српског археолошког друштва: Нови Сад / Mihailović, D., Milošević, S., Radović, P., New evidence on peopling of Čačak-Kraljevo basin in Lower and Middle Paleolithic.

2013 – XXXVI скуп Српског археолошког друштва: Нови Сад / Radović, P., Lindal, J., Roksandic, M., A re-examination of the human fossil specimen from Bački Petrovac (Serbia).

2012 – XXXV скуп Српског археолошког друштва: Ваљево / Радовић, П., Нови резултати антрополошке анализе инхумираних скелетних остатака са античке некрополе Ланиште код Баљевца.

2012 – XXXV скуп Српског археолошког друштва: Ваљево / Радовић, П., Остеолошки материјал у музејском контексту: пример Народног музеја у Краљеву.

Предавања

 1. мај 2019 – Неандерталци – први налазак из Србије, Рударско-геолошки факултет.

2016/2017/2018/2019 – Метеорити, Народни музеј Kраљево; Центар за културу „Градац“ Рашка; Истраживачка станица Петница; Рударско-геолошки факултет итд.

 1. мај 2017 – Јован Цвијић – геолог, Mанифестација „Музеји Србије десет дана од 10 до 10“, Народни музеј Kраљево.

2015/2017/2018 – Фосили: Трагови прошлости, Народни музеј Краљево; Центар за културу „Градац“ Рашка.

Теренска истраживања

2018–2020 – Палеоантрополошка истраживања у пећинама Мала и Велика Баланица у Сићевачкој клисури, Пештурина у Јелашничкој клисури и Шалитрена пећина код Горњег Лајковца, Филозофски факултет Универзитета у Београду, Одељење за археологију; члан екипе.

2017 – Палеонтолошка истраживања Богутовцу (миоценска епоха), Народни музеј Краљево; руководилац рекогносцирања.

2014–2016 – Биоархеолошка истраживања на локалитету цркве Мало Дело у Паклењу код Баљеваца у Рашки, Народни музеј Краљево; члан екипе.

2016 – Палеонтолошка истраживања у Гледићу (кредна периода), Народни музеј Краљево; руководилац рекогносцирања.

2016 – Археолошка истраживања на локалитетима Црквине у Kонареву и Лојаник у Матарушкој Бањи, Народни музеј Краљево, Народни музеј у Београду; члан екипе.

2010–2015 – Археолошка истраживања палеолитских налазишта на отвореном у Чачанско- краљевачком басену, Народни музеј Краљево, Филозофски факултет Универзитета у Београду, Одељење за археологију; члан екипе.

2008–2013 – Палеоантрополошка истраживања у пећинама: Мала Баланица у Сићевачкој клисури, Пештурина у Јелашничкој клисури, Филозофски факултет Универзитета у Београду, Одељење за археологију; члан екипе.

2008 – Палеоантрополошка истраживања у Шалитреној пећини код Горњег Лајковца, Филозофски факултет Универзитета у Београду, Одељење за археологију; члан екипе.

2005–2006 – Археолошка истраживања на локалитету Бело Брдо у Винчи код Београда, Филозофски факултет Универзитета у Београду, Одељење за археологију; члан екипе.

Изложбе

2015–2016 – Геолошки времеплов, стална поставка Природњачког центра Србије у Свилајнацу; сарадник: Предраг Радовић.

2013 –Џинови Kраљева, изложба о фосилним сурлашима, Народни музеј Краљево; аутор: Предраг Радовић.

2013 Одрастање у Краљеву у XIX и XX веку; Народни музеј Краљево; аутори: Драган Драшковић, Мирјана Савић, Силвија Крејаковић, Тијана Шибалић, Виолета Цветаноска, Јамина Дражовић, Сузана Новчић, Предраг Радовић.

Гостовање изложбе – 2013/2014: Музеј историје Југославије, Београд.

Уређивачки послови

2013 – Bioarchaeology in the Balkans – Balance and Perspectives. Papers of the Bioarchaeological Section of the Serbian Archaeological Society, Belgrade/Sremska Mitrovica (уредник).

Награде

2019 – Награда фонда „Милан Милићевић, инжењер геологије“ за најбољи научно-истраживачки рад младог научног радника објављен из области геологије у 2018. години

Чланство у струковним удружењима

 • Oд 2020 – члан Међународног савета музеја (ICOM).
 • Од 2017 – члан Српског геолошког друштва (СГД).
 • Од 2011 – члан Српског археолошког друштва (САД).

Библиографија

 • Roksandić, M., Radović, P., Wu, X.-J., Bae, C.J., 2022. Homo bodoensis and why it matters. Evolutionary Anthropology 31(5): 240–244.
 • Roksandić, M., Radović, P., Wu, X.-J., Bae, C.J., 2022. Homo bodoensis and why it matters. Evolutionary Anthropology 31(5): 240–244.
 • Antić, A., Mihailović, D., Radović, P., Tomić, N., Marjanović, M., Radaković, M., Marković, S.B., 2022. Assessing speleoarcheological geoheritage: Linking new Paleolithic discoveries and potential cave tourism destinations in Serbia. International Journal of Geoheritage and Parks 10(2): 289–307.
 • Roksandić, M., Radović, P., Lindal, J., Mihailović, D., 2022. Early Neanderthals in contact: The Chibanian (Middle Pleistocene) hominin dentition from Velika Balanica Cave, Southern Serbia. Journal of Human Evolution 166: 103175.
 • Roksandić, M., Radović, P., Wu, X.-J., Bae, C.J., 2022. Resolving the “muddle in the middle”: The case for Homo bodoensis sp. nov. Evolutionary Anthropology 31(1): 20–29.
 • Mihailović, D., Kuhn, S.L., Bogićević, K., Dimitrijević, V., Marín-Arroyo, A.B., Marković, J., Mercier, N., Mihailović, B., Morley, M.W., Radović, P., Rink, W.J., Plavšić, S., Roksandic, M., 2022. Connections between the Levant and the Balkans in the late Middle Pleistocene: Archaeological findings from Velika and Mala Balanica Caves (Serbia). Journal of Human Evolution 163: 103138.
 • Lindal, A.J., Roksandić, M., Radović, P., 2021. What’s in a name? When it comes to human fossils, it’s complicated. The Conversation.
 • Radović, P., Mayda, S., Alaburić, S., Marković, Z., 2021. Percrocuta miocenica (Percrocutidae, Carnivora) from the middle Miocene of Brajkovac (Central Serbia). Geobios 65: 41-49.
 • Radović, P., Radonjić, M., Billia, E.M.E., 2020. Pleistocene rhinoceros from Bogovina Cave: The first report of Stephanorhinus hundsheimensis Toula, 1902 (Mammalia, Rhinocerotidae) from Serbia. Palaeontologia Electronica 23(2): a34
 • Mihailović, D., Milošević, S., Blackwell, B.A.B., Mercier, N., Mentzer, S.M., Miller, C.E., Morley, M.W., Bogićević, K., Đurić, D., Marković, J., Mihailović, B., Dragosavac, S., Plavšić, S., Skinner, A.R., Chaity, I.I.C., Huang, Y.E.W., Chu, S., Nenadić, D., Radović, P., Lindal, J., Roksandic, M., 2022. Neanderthal settlement of the Central Balkans during MIS 5: Evidence from Pešturina Cave, Serbia. Quaternary International 610: 1–19.
 • Lindal, J., Radović, P., Mihailović, D., Roksandic, M., 2020. Postcranial hominin remains from the Late Pleistocene of Pešturina Cave (Serbia). Quaternary International 466: 9–14
 • Radović, P., Lindal, J., Marković, Z., Alaburić, S., Roksandic, M., 2019. First record of a fossil monkey (Primates, Cercopithecidae) from the Late Pliocene of Serbia. Journal of Human Evolution 137: 102681.
 • Radović, P., Lindal, J., Mihailović, D., Roksandic, M., 2019. The first Neanderthal specimen from Serbia: Maxillary first molar from the Late Pleistocene of Pešturina Cave. Journal of Human Evolution 131: 139–151.
 • Mennecart, B., Radović, P., Marković, Z., 2018. New data on the earliest European ruminant (Mammalia, Artiodactyla): A revision of the fossil mandible from Rusce in the Pčinja basin (late Eocene, Southeastern Serbia). Palaeontologia Electronica3.38A: 1–12.
 • Radović, P., Bradić-Milinović, K., 2018. A new elephantoid dental specimen from the Miocene of Kruševac Basin in Central Serbia. Geološki anali Balkanskoga poluostrva 79(2): 1–10.
 • Gol’din, P., Radović, P., 2018. A Middle Miocene baleen whale from Bele Vode in Belgrade, Serbia. Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia 124(1): 151–162.
 • Roksandic, M., Radović, P., Lindal, J., 2018. Revising the hypodigm of Homo heidelbergensis: A view from the Eastern Mediterranean. Quaternary International 466/A: 66–81.
 • Ganić, M., Radović, P., Rundić, Lj., Bradić, K., Knežević, S., 2016. Traces of drilling predation in the Badenian Mollusks from the Rakovica stream (Belgrade, Serbia). Geologia Croatica 69/2: 205–212.
 • Alaburić, S., Radović, P., 2016. An early record of the moschid genus Micromeryx (Mammalia, Ruminantia). In Marković, Z., Milivojević, M. (Eds.), Life on the shore – geological and paleontological research in the Neogene of Sibnica and vicinity (Levač basin, Central Serbia). Part 1. Special Issue of the Natural History Museum in Belgrade, pp. 141–148.
 • Radović, P., 2016. Appendix: Bioarchaeological Analysis of Bronze Age Human Remains from the Čačak and Surrounding Area. In Dmitrović, K. (Ed.), Bronze Age Necropolises in the Čačak Region. National Museum Čačak, Čačak, pp. 273–303.
 • Roksandic, M., Radović, P., Alex, B. A., Pavić, S., Paunović, M., Marković, Z., 2014. Looking for hominins in Museum drawers – possible Upper Pleistocene specimens from Serbia: morphological descriptions and radiocarbon dating. In Mihailović, D. (Ed.), Palaeolithic and Mesolithic Research in the Central Balkans. Serbian Archaeological Society, Commission for the Palaeolithic and Mesolithic, Belgrade, pp. 7–19.
 • Mihailović, D., Milošević, S., Radović, P., 2014. New Data about the Lower and Middle Palaeolithic in the Western Morava valley. In Mihailović, D. (ed.) Palaeolithic and Mesolithic Research in the Central Balkans. Serbian Archaeological Society, Commission for the Palaeolithic and Mesolithic, Belgrade, pp. 57–68.
 • Radović, P., Lindal, J.A., Roksandic, M., 2014. A re-examination of the human fossil specimen from Bački Petrovac (Serbia). HOMO – Journal of Comparative Human Biology 65: 281–295.
 • Радовић, П., 2014. Бронзанодопска некропола Горело поље у Милочају код Краљева: анализа спаљених људских остатака. Наша прошлост 14: 57–64.
 • Радовић, П., 2014. Биоархеолошка анализа људских скелетних остатака са бронзанодопског локалитета Дубац у Јанчићима. Зборник радова Народног музеја у Чачку XLIII: 19–34.
 • Radović, P., Miladinović-Radmilović, N., 2013. A large supernumerary bone at bregma and metopism co-occurring in the skull of an ancient Roman. Archives of Biological Science Belgrade 65 (4): 1637–1643.
 • Radović, P., Alaburić, S., Marković, Z., Vlastić, S., 2013. New view on the Old Collection – ‘Pikermian fauna’ from the vicinity of Veles (Republic of Macedonia). Part 1 – Primates. Bulletin of the Natural History Museum in Belgrade 6: 7–29.
 • Радовић, П., 2013. Биоархеолошка анализа инхумираних скелетних остатака са некрополе Турска Црква у селу Горњи Лазац код Краљева. In Miladinović-Radmilović, N., Vitezović, S. (Eds.) Bioarchaeology in the Balkans. Balance and Perspectives: Papers of the Bioarchaeological Section of the Serbian Archaeological Society, Belgrade/Sremska Mitrovica, pp. 133–153.
 • Радовић, П., 2013. Кратак осврт на проблеме третмана људских скелетних остатака у музејима. In Miladinović-Radmilović, N., Vitezović, S. (Eds.) Bioarchaeology in the Balkans. Balance and Perspectives: Papers of the Bioarchaeological Section of the Serbian Archaeological Society: Belgrade/Sremska Mitrovica, pp. 3–12.
 • Čkonjević, B., Radović, P., 2012. Deinotherium giganteum from Adrani, Central Serbia. Bulletin of the Natural History Museum in Belgrade 5: 15–20.
 • Радовић, П., 2012. Антрополошка анализа инхумираних скелетних остатака са античке некрополе Ланиште код Баљевца. Наша прошлост 13: 52–
 • Радовић, П., 2012. Еволуција хоминина током средњег плеистоцена. Гласник Српског археолошког друштва 27: 215–248.
 • Радовић, П., 2011. Физичко-антрополошка анализа средњовековних скелетних остатака са локалитета Пањевац у Чукојевцу код Краљева. Наша прошлост 12: 57–72.

 

Pin It on Pinterest