<a href="https://nmkv.rs/o-muzeju/zaposleni/tatjana-mihailovic/">Татјана Михаиловић</a>

Татјана Михаиловић

Археолог

Музејски саветник 

   

Биографија

Татјана Михаиловић (1964.) дипломирала је археологију на Филозофском факултету Универзитета у Београду (1988.). У Народном музеју Краљево почела је да ради 1991. где је стекла звање кустоса (1992.), вишег кустоса (2002.) и музејског саветника (2010.).

Основала је 1991. Одељење за документацију Народног музеја Краљево које је водила до 2006. године, у оквиру кога је реализовала је потпуну реорганизацију централних документационих форми, започела процес информатизације установе и у оквиру њега дигитализације документације. Радила је на унапређењу музејске праксе, као и на музеолошкој едукацији колега и сарадника, а као музејски саветник била је ментор кустосима за виша звања. У области теорије музеологије и херитологије поред документовања, бави се проблемима интерпретације археолошког наслеђа у циљу стварања комуникативнијег музејског наратива, укључујући развој радионица за децу. Од 2006. године води Одељење за археологију Народног музеја Краљево и руководила је истраживањима у области антике и средњег века и оријентисана је истраживању старог рударства, металургије и археотехнологија. Учесник је неколико истраживачких пројеката и бројних научних скупова и семинара. Аутор је неколико успешних изложбених пројеката. Бави се уредничким послом, како у области публиковања штампаних издања, тако и уређивања друштвених мрежа и веб презентације Народног музеја Краљево.

Од 2011. године сарадник је Центра за музеологију и херитологију Филозофског факултета Универзитета у Београду.

Археолошка ископавања

2014–2016 – Ископавање цркве под земљом у Паклењу код Баљевца на Ибру (Рашка); руководилац ископавања.

2013 – Ископавање цркве Св. Петке у Јарандолу код Баљевца на Ибру (Рашка); руководилац ископавања.

2012 – Сондирање средњовековног водовода рударског центра Плана на Жељину; руководилац ископавања.

2011Чишћење, уређење, презентација и заштита касноантичког металуршког центра Зајачак (Рашка) након девастације 2010. године; руководилац пројекта.

2010Ископавање средњовековних некропола Црквина и Џиновско гробље у селу Обрви (Краљево); руководилац ископавања.

2009 – 2010  – Тематско рекогносцирање трагова средњег палеолита у селу Самаилима (Краљево); руководилац у фази рекогносцирања.

2007Ископавање латенског насеља Дивље Поље у Ратини код Краљева; руководилац ископавања.

2006Ископавање вишеслојног локалитета Меаниште-Пањевац у Чукојевцу код Краљева; руководилац ископавања.

2003Ископавање античке некрополе Ланиште у Корлаћу код Баљевца; руководилац ископавања.

2002–2003 – Ископавање касноантичког утврђења Градиште у Чукојевцу код Краљева; руководилац ископавања.

1998, 2002, 2008Ископавање вишеслојног насеља Црквине у Конареву код Краљева; 1998, 2002: члан екипе; 2008: руководилац ископавања.

1998Ископавање на локалитету Шаркамен код Неготина; члан екипе.

1997Ископавање насеља старијег гвозденог доба у Кованлуку код Краљева; члан екипе

1994 –1998 – Ископавање касноантичког металуршког центра Зајачак на Зап. Копаонику, Кремићи, Рашка; стални члан тима

1994Ископавање средњовековне некрополе Џиновско гробље у Ласцу код Краљева; члан екипе

Научни и стручни скупови

2019Конференција Накит остаје НАОС 2.0, Музеј града Београда, реферат: Музејска интерпретација накита у сталној поставци Народног музеја Краљево.

2019XLII скуп Српског археолошког друштва, Неготин, реферат: Oрганизација експлоатације и прераде руде на Западном Копаонику током касне антике

2018 –  XLI скуп Српског археолошког друштва, Панчево, реферат: Истраживање две цркве у околини Баљевца на Ибру.

2018V Годишња конференција музеологије и херитологије, III сесија, Центар за музеологију и херитологију Филозофског факултета, реферат: Изложба у другом медију – или о медијској бабушки.

2018Конференција Српска археологија између теорије и чињеница VI, археолошко наслеђе, Филозофски факултет: Одељење за археологију; Центар за теоријску археологију, Александар Палавестра (Филозофски факултет), Татјана Михаиловић (Народни музеј Краљево), реферат: Винча: Васићева стратиграфска изложбена збирка или Грбићева неолитска поставка?

2015Деск креативне Европе, Министарство културе и информисања Републике Србије, Музеј на отвореном Старо село у Сирогојну, реферат: Жене у средњем веку  – племенитост и моћ, представљање могућег међународног пројекта.

2013III Годишња конферанција музеологије и херитологије, Центар за музеологију и херитологију Филозофског факултета у Београду: учешће на конференцији за новинаре – представљање публикације Моје тајно благо, нови погледи ка наслеђу; учешће у панел дискусији истраживање баштине.

2013 –  XXXVI скуп Српског археолошког друштва, Нови Сад, реферат: Водовод рударског центра Плана – средњовековни технички подухват.

2012III Вашар баштине (платформа за регионално умрежавање 8 музеја и унапређење наслеђа), Центар за музеологију и херитологију Филозофског факултета у Београду, Музеј рудничко-таковског краја, Горњи Милановац: Моје тајно благо у Краљеву.

2012XXXV скуп Српског археолошког друштва, Ваљево, реферат: Нова истраживања средњовековних некропола у околини Краљева.

2011Научна конференција Музеологија, нова музеологија и наука о баштини, Центар за музеологију и херитологију Филозофског факултета у Београду, реферат: Музеји на раскршћу: преиспитивања.

2011 II Годишња конферанција музеологије и херитологије, Центар за музеологију и херитологију Филозофског факултета у Београду, реферати: 1) у оквиру теме Доступност наслеђа: Археолошко наслеђе као доступно богатство 2) у оквиру теме Унапређење музејске праксе, изазови и решења: Интернет портал Вашар баштине.

2011Научни скуп Музеј као центар обједињене заштите, Центар за музеологију и херитологију Филозофског факултета у Београду, Народни музеј Краљево, реферат: Музеј као банка сложених културних података

2011Семинар Нове музејске поставке (НК ИКОМ), Народни музеј Ниш, реферат: Сала за археологију као покушај другачије комуникације.

2011Maмутфест, Народни музеј Кикинда, Радионица са педагозима и презентација: Прве археолошке радинице у Народном музеју у Краљеву.

2011Научни скуп Ка новом музеју, Центар за музеологију и херитологију Филозофског факултета у Београду, Народни музеј Крушевац, Музеј Рас у Новом Пазару: Мајсторска радионица проф. Томислава Шоле, реферат: Музеј као духовни рефугиј.

2011ХХХIV скуп Српског археолошког друштва, Краљево, реферат: Простор Краљева и Рашке у антици и средњем веку (уводни реферат).

2010Међународни симпозијум Простори памћења, архитектура – баштина – уметност, Филозофски факултет у Београду и Музеј примењене уметности у Београду, реферат: Документација као стратегија памћења креативних процеса у музеју.

2010Први Вашар баштине – иницијални семинар успостављања музејске мреже; Музеј Старо село Сирогојно, реферат: Путеви трансформације музеја.

2006Семинар Нове музејске поставке (НК ИКОМ), Педагошки музеј у Београду, реферат: Нова стална поставка Музеја у Краљеву  ново искуство и нови изазови.

1997Регионална конференција „Condition of the Cultural and Natural Heritage in the Balkan Region“, Кладово, В. Богосављевић Петровић, Т. Михаиловић, реферат: Devastated Archeological Sites – Examples of Widespread Practice.

1996Научни скуп Археолошка истраживања на подручју Крушевца и њихов значај за суседне области, Народни музеј Крушевац, реферат: Антички локалитети у околини Краљева.

1996 – XVIII скуп Српског археолошког друштва, Призрен, реферат: Нови антички локалитети на Западном Копаонику

1995Научни скуп Жича – историја, уметност, Народни музеј Краљево, В. Богосављевић Петровић, Т. Михаиловић, реферат: Средњевековне некрополе и насеља у околини манастира Жиче.

1995XVII годишњи скуп Српског археолошког друштва, Пирот, Богосављевић Петровић, Т. Михаиловић, реферат: Археолошка истраживања села Лазац код Краљева.

1994XVI годишњи скуп Српског археолошког друштва, Сремски Карловци, реферат: Кованлук код Краљева – насеље раног гвозденог доба

Организација научних и стручних скупова

2011 – II Вашар баштине (платформа за регионално умрежавање 8 музеја и унапређење наслеђа) координатор пројекта за 2011. годину: организација, структурирање, реализација у Краљеву.

2011 – II Годишња конференција музеологије и херитологије, Центар за музеологију и херитологију Филозофског факултета у Београду: уређење, организација и модерирање првог дана рада скупа са темом Доступност наслеђа.

2011 – ХХХIV скуп Српског археолошког друштва, Краљево, организатор испред Народног музеја Краљево

1995 – Члан организације научног скупа Жича, историја уметност, Народни музеј Краљево.

1995 – Члан организације Секције за античку археологију Српског археолошког друштва, Народни музеј Краљево.

 

Изложбе

2018 – Рашка од праисторије до касног средњег века, Центар за културу „Градац“ у Рашки, Народни музеј Краљево; аутори: Tатјана Михаиловић, Др Бранака Гугољ, Соња Милићевић.

2016 – Скривено наслеђе, Истраживање цркве под земљом у Паклењу, Центар за културу „Градац“ у Рашки; аутор Татјана Михаиловић.

2014 – Јелена велика краљица, седам векова од смрти краљице Јелене 1314-2014, Народни музеј Краљево, Републички завод за заштиту споменика културе – Београд; аутори: Татјана Михаиловић, Сузана Новчић, Емилија Пејовић; у оквиру пројекта организовано је истраживање и прикупљање документације кроз међународну сарадњу са Црном Гором, Албанијом и Републиком Српском. Гостовања изложбе – 2015. године: Центар за културу „Градац“ у Рашки; Галерија „Солидарност“ у Котору (Црна Гора); Музеј Херцеговине у Требињу (Република Српска); пројекат је представљен у Културном центру Србије у Паризу; 2016. године: Музеј рудничко-таковског краја у Горњем Милановцу; „Дани франкофоније“ у Лиону (Француска); Галерија САНУ у Београду; Народни музеј у Крагујевцу; Музеј града Новог Сада; 2017. године: Градски музеј Врбас; Народни музеј Врање.

2012 – Моје тајно благо, подпројекат „Вашара баштине“, Центар за музеологију и херитологију филозофског факултета, Народни музеј Краљево, аутори: Татјана Михаиловић, Сузаном Новчић.

2008 – Сала за археологију, Стална поставка Народног музеја у Краљеву, аутори: Вера Богосављевић-Петровић, Татјана Михaиловић; сарадник Слађана Спасић.

2007 – Доба светлости, српска уметност XIII века, Народни музеј Краљево; аутори: Сузана Новчић, Татјана Михаиловић; гостовања: Музеј града Новог Сада (2007), Народни музеј Лесковац (2008), Галерија САНУ Београд (2008), Народни музеј Крушевац (2008), Народни музеј Чачак (2008), Музеј рудничко-таковског краја (2011).

 

Организација изложби

2019 – Организација изложбе Кафа, узбудљива прича о добром укусу, Природњачки музеј у Београду.

2018 – Организација гостовања изложбе: Испричаћу ти причу …, Археолошког музеја Задар (Хрватска).

2017 – Организација гостовања изложбе: Градина на Јелици, Утврђени центар у Илирику VI века и вишеслојно археолошко налазиште, Народног музеја Чачак (аутор проф. Михаило Милинковић, Филозофски факултет у Београду).

2014 – Организација гостовања изложбе: Стефан Немања – завети, поруке, Народног музеја у Београду.

2013 – Организација гостовања изложбе: Балкан  између грчког и келтског света, Народног музеја у Београду.

Пројекти

2011–2019 – Члан државне Комисије за конзервацију текстила у ризници Манастира Студеница: координира рад Комисије и спровођење, до сада 7 годишњих пројеката Министарства културе и информисања на уређењу Ризнице.

2010Теренски руководилац рекогносцирања на пројекту Истраживање палеолитских заједница у краљевачком региону у сарадњи са Катедром за палеолит Филозофског факултета у Београду (проф. Душан Михаиловић).

2010 – Истраживање пигмената са фресака најстаријег живописа из Жиче (проф. Иванка Холцлајтнер-Антуновић Факултет за Физичку хемију, Београд; Милица Стојановић, Народни музеј Београд) са којим започиње пројекат Истраживање пигмената у српском средњовековном сликарству учесник у пројекту испред Народног музеја у Краљеву.

2009 – Обрада фресака у фрагментима из фонда Народног музеја у Краљеву: са Катедром за средњовековну археологију Филозофског факултета у Београду (проф. Драган Војводић; форма студентског кампа); руководилац пројекта испред Народног музеја у Краљеву.

2007–2010 – Члан ТИС (територијално информационог система) пројекта града Краљева: реализација електронске археолошке карте и карте културне баштине за општину Краљево.

1996–1998 – Праисторијска насеља и природни ресурси у краљевачком региону Балканолошког института САНУ и Народног музеја у Краљеву, члан пројекта.

1996–1998 – Археометалуршка истраживања старог рударства и металургије на Копаонику Народног музеја у Краљеву и Археолошког института у Београду, члан пројекта.

Предавања

2018 – Између Византије и Запада, студеничка пластика и њен утицај на српску уметност XIII века – у оквиру програма „Културно наслеђе средњовековне Србије и односи Срба и Руса на примеру града Краљева“, Амбасада Републике Србије у Москви у сарадњи са Народним музејом Краљева, Амбасада Републике Србије, Москва, три предавања, аутори: Сузана Новчић, Татјана Миахиловић, Мирјана Савић.

2017 – Музеј у гостима: Народни музеј Краљево, Центар за културу „Градац“ у Рашки, Манифестација „Музеји Србије десет дана од 10 до 10“, тема „Музеј у гостима“.

2016 – Рашка у антици и средњем веку, Oмладински клуб у Рашки, организатор Канцеларија за младе Рашка.

2015 – Научно истраживање у музеологији, Филозофски факултет у Београду, Семинар за музеологију и херитологију, Курс „Девет смрти кустоса“ (доцент Николе Крстовић); предавање у својству госта семинара.

2015 – Јелена велика краљица, са Сузаном Новчић, Музеј Херцеговине у Требињу.

2015 – Јелена велика краљица, са Сузаном Новчић, Културни центар Србије у Паризу.

2015 – Народни музеј Краљево – 65 година постојања и рада, свечана академија поводом годишњице Музеја, Народни музеј Краљево

2014 – Јелена, краљица српска, Центар за културу „Градац“ у Рашки, Манифестација „Дани краљице Јелене“.

2013 – У оквиру пролећног семестра академске 2012/2013. године учествовала као предавач у настави Семинара за музеологију и херитологију Филозофског факултета у Београду (Одељење за историју уметности), у оквиру изборног предмета Критичка музеологија и херитологија: тема курса Коме припада археологија а коме прошлост? И изборног предмета Други у херитологији: тема курса Музејски идентитет; обе теме су конципиране у сарадњи са проф. др. Вереном Перко (Универзитет у Љубљани).

2012 – Једна необична радњица: Jone Doe прича о идентитету и носталгији, Филозофски факултет, Одељење за историју уметности, предмет музеологија, курс докторских студија.

2010 – Циклус предавања Фреске у фрагментима (откривање, збрињавање, чување, проучавање и презентација делова живописа одвојених од зида), Галерија фресака, Београд – предавање: Од пасивне грађе до прворазредног ресурса. Фреске у фрагментима из фонда Народног музеја у Краљеву.

Уреднички послови

Публикације

Од 2020 – Уредник Часописа НК ИКОМ Србија.

Од 2019 – Уредник часописа Наша прошлост, научно стручног гласила Народног музеја Краљево и Историјског архива Краљево.

2018 – Каталога Легат Лепосаве Алексић Зарић / Део колекције Дуњић, Слађане Спасић, Народни музеј Краљево.

2014 – Посебна рубрика Гласника Друштва конзерватора Србије 38, под називом  Доступност археолошког наслеђа, радила на уређењу са уредником Гласника ДКС Мајом Ђорђевић.

2014 – Монографија Народни музеј Краљево, Краљево, уредници; Драган Драшковић, Татјана Михаиловић, Сузана Новчић.

Веб

Од 2020 – Уредник веб презeнтације Народног музеја Краљево (nmkv.rs)

Од 2013 – Администратор Народног музеја Краљево за друштвене мреже: Facebook, Twitter, Instagram, као и You Тubе канала  и Issu налога Народног музеја Краљево

Чланство и струковним удружењима

 • Од 1985 – члан Српског археолошког друштва
 • Од 2001 – члан Музејског друштва Србије 
 • Од 2001 – члан Националног комитета ИКОМ-а Србије

Библиографија

Татјана Михаиловић

 • Баштина Рашке, Од трагова најстарије прошлости до позног средњег века, у: Рашка од праисторије до касног средњег века, Рашка: Центар за културу Градац, (у штампи).
 • Музејска поставка против „јонске“ Винче, или о значају Грбићеве сталне поставке у Музеју кнеза Павла, Гласник Српског археолошког друштва 34, Београд 2018, 7-35.
 • Kраљица Јелена знаменита личност српске историје и културе, Јелена велика краљица, Краљево: Народни музеј Краљево, 2014, 9-29.
 • Благо у сенци – проблеми доступности археолошког наслеђа, Гласник Друштва конзерватора Србије 38, (2014), 150-156.
 • Plana Water Supply – Medieval Technical Enterprise, Archaeotechnology: Studying Technology from Prehistory to the Middle Ages, urednici Selena Vitezović, Dragana Antonović, Beograd : Srpsko arheološko društvo, 2014, 295-313.
 • Obrad Bogojević, rudarski inžinjer iz Ušća, baštinik Plane – zaboravljenog srednjovekovnog grada u planini, Moje tajno blago, novi pogledi ka nasleđu, Gornji Milanovac: Muzej rudničko-takovskog kraja, 2012, 145-147.
 • Одељење за конзервацију, Народни музеј Краљево, Краљево: Народни музеј, 2014, 125-130.
 • Одељење за археологију, Народни музеј Краљево, Краљево: Народни музеј, 2014, 37-54.
 • Музеј као банка сложених културних података, Наша прошлост 16, 263-280.
 • Документација као стратегија памћења креативних процеса у музеју, Простори памћења: зборник радова / Spaces of Memory: collection of works. Том 2, Уметност – Баштина / Art – Heritage, (Драган Булатовић, Милан Попадић [уредници]), Београд: Филозофски факултет, 2013, 176-189.
 • Muzej kao duhovni refugij, u: Muzeologija, nova muzeologija, nauka o baštini: tematski zbornik, Angelina Milosavljević (ur.), Beograd: Centar za muzeologiju i heritologiju Filozofskog fakulteta; Kruševac: Narodni muzej, 2013, 231-240.
 • Неолит или како се приближити далекој, неразумљивој стварности, у: Нови пројекат музејских радионица за децу Народног музеја у Краљеву, Наша прошлост 13, 271-278.
 • Средњовековна некропола Пањевац у Чукојевцу код Краљева – археолошка истраживања, Наша прошлост 12, 45-54.
 • Сондажна ископавања локалитета Градиште у Чукојевцу код Краљева 2002-2003,  Археолошки преглед 1, н.с., 39-42.
 • Реорганизација документационих форми у Народном музеју у Краљеву, Наша прошлост 6, 151-179.
 • Сужавање: од идеје која садржи процес до њене визуелне реализације, Oгледало 1, Краљево 2001, 25-32.
 • Антички локалитети у околини Краљева, Археолошка налазишта у околини  Крушевца, Крушевац: Народни музеј; Београд: Балканолошки институт САНУ, 2001, 223-237.
 • Милорад Михаиловић, Енциклопедија српске историјографије, Раде Михаљчић, Сима Ћирковић (уредници), Београд: Knowledge, 1997,  519-52
 • Народни музеј Краљево, Енциклопедија српске историјографије, Раде Михаљчић, Сима Ћирковић (уредници), Београд: Knowledge, 1997, 220-222
 • Нови антички локалитети на Копаонику, Гласник Српског археолошког  друштва 13, 147-158.
 • Конавлук код Краљева насеље раног гвозденог доба, Гласник Српског археолошког  друштва 11, 233-237.

Вера Богосављевић-Петровић, Татјана Михаиловић

 • Devastated archaeological sites – examples of widespread practice, Уништавање археолошких локалитета – пример опште распрострањености, Condition of the cultural and natural heritage in the Balkan region, Vol. 1, Beograd: National Museum in Belgrade; ICOM SEE, 2007, 41-53.
 • Средњовековна насеља и некрополе у околини манастира Жиче,  Манастир Жича, зборник радова научног скупа, Краљево: Народни музеј; Завод за заштиту споменика културе, 2001, 263-275.
 • Увод у систематска истраживања регије Лазац код Краљева, Гласник Српског археолошког друштва 12, 89-98.

Татјана Михаиловић, Сузана Новчић

 • Јелена, велика краљица, седам векова од смрти краљице Јелeне 1314-2014, Галерија САНУ, Београд: Галерија САНУ; Краљево: Народни музеј, 2016.
 • Drugi Vašar baštine: Kraljevo, 13-15. oktobar 2011. godine, Moje tajno blago, novi pogledi ka nasleđu, Muzej rudničko-takovskog kraja, Gornji Milanovac, 2012, 193-198.
 • Lična baština, tradicija i kulturno nasleđe kao okosnica u konceptu seoskog turizma, Moje tajno blago – novi pogledi ka nasleđu, Gornji Milanovac: Muzej rudničko-takovskog kraja, 2012, 148-152.
 • Доба светлости, српска уметност XIII века, (II издање), каталог изложбе, Краљево: Народни музеј Краљево, Београд: Српска академија наука и уметности, 2008.
 • Доба светлости, српска уметност XIII века, (I издање), каталог изложбе, Краљево: Народни музеј Краљево, 2007.

Pin It on Pinterest