др <a href="https://nmkv.rs/o-muzeju/zaposleni/tatjana-mihailovic/">Татјана Михаиловић</a>

др Татјана Михаиловић

Археолог

Музејски саветник

   

Резиме

Татјана Михаиловић (1964) дипломирала је археологију на Филозофском факултету Универзитета у Београду (1988). У Народном музеју Краљево, где је почела да ради 1991, стекла је звање кустоса (1992), вишег кустоса (2002) и музејског саветника (2010).

Основала је 1991. године Одељење за документацију Народног музеја Краљево, које је водила до 2006. године, у оквиру које је реализовала потпуну реорганизацију централних документационих форми, започела процес информатизације установе и у оквиру њега дигитализације документације. Радила је на унапређењу музејске праксе, као и на музеолошкој едукацији колега и сарадника, а као музејски саветник била је ментор кустосима за виша звања. У области теорије музеологије и херитологије поред документовања, бави се проблемима интерпретације археолошког наслеђа у циљу стварања комуникативнијег музејског наратива, укључујући развој радионица за децу. Од 2006. године води Одељење за археологију Народног музеја Краљево и руководила је истраживањима у области антике и средњег века а оријентисана је на истраживање старог рударства, металургије и археотехнологија. Учесник је неколико истраживачких пројеката и бројних научних скупова и семинара. Аутор је неколико успешних изложбених пројеката. Бави се уредничким послом, како у области публиковања штампаних издања, тако и уређивања друштвених мрежа и веб-презентације Народног музеја Краљево.

Од 2011. године сарадник је Центра за музеологију и херитологију Филозофског факултета Универзитета у Београду.  Од 2023. године председник Националног комитета ICOM-а Србије. Докторирала је на Семинару за музеологију и херитологију Филозофског факултета Универзитета у Београду 2024. године. 

Археолошка ископавања

2014–2016 – Ископавање цркве под земљом у Паклењу код Баљевца на Ибру у Рашки; руководилац ископавања.

2013 – Ископавање Цркве Св. Петке у Јарандолу код Баљевца на Ибру у Рашки; руководилац ископавања.

2012 – Сондирање средњовековног водовода рударског центра Плана на Жељину; руководилац ископавања.

2011Чишћење, уређење, презентација и заштита касноантичког металуршког центра Зајачак код Рашке након девастације 2010. године; руководилац пројекта.

2010Ископавање средњовековних некропола Црквина и Џиновско гробље у селу Обрви код Краљева; руководилац ископавања.

2009–2010  – Тематско рекогносцирање трагова средњег палеолита у селу Самаилама код Краљева; руководилац у фази рекогносцирања.

2007Ископавање латенског насеља Дивље Поље у Ратини код Краљева; руководилац ископавања.

2006Ископавање вишеслојног локалитета Меаниште–Пањевац у Чукојевцу код Краљева; руководилац ископавања.

2003Ископавање античке некрополе Ланиште у Корлаћу код Баљевца; руководилац ископавања.

2002–2003 – Ископавање касноантичког утврђења Градиште у Чукојевцу код Краљева; руководилац ископавања.

1998, 2002, 2008Ископавање вишеслојног насеља Црквине у Конареву код Краљева; 1998, 2002: члан екипе; 2008: руководилац ископавања.

1998Ископавање на локалитету Шаркамен код Неготина; члан екипе.

1997Ископавање насеља старијег гвозденог доба у Кованлуку код Краљева; члан екипе.

1994–1998 – Ископавање касноантичког металуршког центра Зајачак на Западном Копаонику у Кремићима  код Рашка; стални члан тима.

1994Ископавање средњовековне некрополе Џиновско гробље у Ласцу код Краљева; члан екипе.

Научни и стручни скупови

Учешће у научним и стручним скуповима

2019Конференција Накит остаје НАОС 2.0, Музеј града Београда; Татјана Михаиловић: Музејска интерпретација накита у сталној поставци Народног музеја Краљево.

2019XLII скуп Српског археолошког друштва, Неготин; Татјана Михаиловић: Oрганизација експлоатације и прераде руде на Западном Копаонику током касне антике.

2018XLI скуп Српског археолошког друштва, Панчево; Татјана Михаиловић: Истраживање две цркве у околини Баљевца на Ибру.

2018V Годишња конференција музеологије и херитологије, III сесија, Центар за музеологију и херитологију Филозофског факултета Универзитета у Београду; Татјана Михаиловић: Изложба у другом медију – или о медијској бабушки.

2018Конференција Српска археологија између теорије и чињеница VI, археолошко наслеђе, Центар за теоријску археологију Филозофског факултета Универзитета у Београду; Александар Палавестра (Филозофски факултет Универзитета у Београду), Татјана Михаиловић (Народни музеј Краљево): Винча: Васићева стратиграфска изложбена збирка или Грбићева неолитска поставка?

2015Деск Креативне Европе, Министарство културе и информисања Републике Србије, Музеј на отвореном Старо село у Сирогојну; Татјана Михаиловић: Жене у средњем веку – племенитост и моћ, представљање могућег међународног пројекта.

2013III Годишња конференција музеологије и херитологије, Центар за музеологију и херитологију Филозофског факултета Универзитета у Београду: учешће на конференцији за новинаре – представљање публикације Моје тајно благо, нови погледи ка наслеђу; учешће у панел-дискусији Истраживање баштине.

2013XXXVI скуп Српског археолошког друштва, Нови Сад; Татјана Михаиловић: Водовод рударског центра Плана – средњовековни технички подухват.

2011II Годишња конференција музеологије и херитологије, Центар за музеологију и херитологију Филозофског факултета у Београду; Татјана Михаиловић: 1) у оквиру теме Доступност наслеђа: Археолошко наслеђе као доступно богатство 2) у оквиру теме Унапређење музејске праксе, изазови и решења: Интернет портал Вашар баштине.

2012III Вашар баштине (платформа за регионално умрежавање 8 музеја и унапређење наслеђа), Центар за музеологију и херитологију Филозофског факултета Универзитета у Београду, Музеј рудничко-таковског краја, Горњи Милановац: Моје тајно благо у Краљеву.

2012XXXV скуп Српског археолошког друштва, Ваљево; Татјана Михаиловић: Нова истраживања средњовековних некропола у околини Краљева.

2011Научна конференција Музеологија, нова музеологија и наука о баштини, Центар за музеологију и херитологију Филозофског факултета Универзитета у Београду; Татјана Михаиловић: Музеји на раскршћу: преиспитивања.

2011Научни скуп Музеј као центар обједињене заштите, Центар за музеологију и херитологију Филозофског факултета Универзитета у Београду, Народни музеј Краљево; Татјана Михаиловић: Музеј као банка сложених културних података.

2011Семинар Нове музејске поставке (Национални комитет ICOM-а Србије), Народни музеј Ниш; Татјана Михаиловић: Сала за археологију као покушај другачије комуникације.

2011Maмутфест, Народни музеј Кикинда, Радионица са педагозима и презентација: Прве археолошке радинице у Народном музеју у Краљеву.

2011Научни скуп Ка новом музеју, Центар за музеологију и херитологију Филозофског факултета Универзитет у Београду, Народни музеј Крушевац, Музеј Рас у Новом Пазару: Мајсторска радионица проф. Томислава Шоле; Татјана Михаиловић: Музеј као духовни рефугиј.

2011ХХХIV скуп Српског археолошког друштва, Краљево; Татјана Михаиловић: Простор Краљева и Рашке у антици и средњем веку (уводни реферат).

2010Међународни симпозијум Простори памћења, архитектура–баштина–уметност, Филозофски факултет у Београду и Музеј примењене уметности у Београду; Татјана Михаиловић: Документација као стратегија памћења креативних процеса у музеју.

2010Први Вашар баштине – иницијални семинар успостављања музејске мреже; Музеј Старо село Сирогојно; Татјана Михаиловић: Путеви трансформације музеја.

2006Семинар Нове музејске поставке (Национални комитет ICOM-а Србије), Педагошки музеј у Београду, Татјана Михаиловић: Нова стална поставка Музеја у Краљеву –  ново искуство и нови изазови.

1997Регионална конференција Condition of the Cultural and Natural Heritage in the Balkan Region, Кладово; Вера Богосављевић Петровић, Татјана Михаиловић: Devastated Archeological Sites – Examples of Widespread Practice.

1996Научни скуп Археолошка истраживања на подручју Крушевца и њихов значај за суседне области, Народни музеј Крушевац; Татјана Михаиловић: Антички локалитети у околини Краљева.

1996 – XVIII скуп Српског археолошког друштва, Призрен; Татјана Михаиловић: Нови антички локалитети на Западном Копаонику.

1995Научни скуп Жича – историја, уметност, Народни музеј Краљево; Вера Богосављевић Петровић, Татјана Михаиловић: Средњовековне некрополе и насеља у околини манастира Жиче.

1995XVII годишњи скуп Српског археолошког друштва, Пирот; Вера Богосављевић Петровић, Татјана Михаиловић: Археолошка истраживања села Лазац код Краљева.

1994XVI годишњи скуп Српског археолошког друштва, Сремски Карловци; Татјана Михаиловић: Кованлук код Краљева – насеље раног гвозденог доба.

Организација научних и стручних скупова

2011 – II Вашар баштине (платформа за регионално умрежавање 8 музеја и унапређење наслеђа) координатор пројекта за 2011. годину: организација, структурирање, реализација у Краљеву.

2011 – II Годишња конференција музеологије и херитологије, Центар за музеологију и херитологију Филозофског факултета Универзитета у Београду: уређење, организација и модерирање првог дана рада скупа са темом Доступност наслеђа.

2011 – ХХХIV скуп Српског археолошког друштва, Краљево, организатор у име Народног музеја Краљево.

1995 – Учесник у организацији научног скупа Жича, историја уметност, Народни музеј Краљево.

1995 – Учесник у организацији Секције за античку археологију Српског археолошког друштва, Народни музеј Краљево.

Изложбе

Ауторске изложбе

2018 – Рашка од праисторије до касног средњег века, Центар за културу „Градац“ у Рашки, Народни музеј Краљево; аутори: Tатјана Михаиловић, др Бранка Гугољ, Соња Милићевић.

2016 – Скривено наслеђе, Истраживање цркве под земљом у Паклењу, Центар за културу „Градац“ у Рашки; аутор: Татјана Михаиловић.

2014 – Јелена, велика краљица, седам векова од смрти краљице Јелене 1314–2014, Народни музеј Краљево, Републички завод за заштиту споменика културе – Београд; аутори: Татјана Михаиловић, Сузана Новчић, Емилија Пејовић; у оквиру пројекта организовано је истраживање и прикупљање документације кроз међународну сарадњу са Црном Гором, Албанијом и Републиком Српском. 

Гостовања изложбе: – 2015: Центар за културу „Градац“ у Рашки; Галерија „Солидарност“ у Котору (Црна Гора); Музеј Херцеговине у Требињу (Република Српска); пројекат је представљен у Културном центру Србије у Паризу; 2016. године: Музеј рудничко-таковског краја у Горњем Милановцу; „Дани франкофоније“ у Лиону (Француска); Галерија САНУ у Београду; Народни музеј у Крагујевцу; Музеј града Новог Сада; 2017. године: Градски музеј Врбас; Народни музеј Врање.

2012 – Моје тајно благо, потпројекат „Вашара баштине“, Центар за музеологију и херитологију Филозофског факултета Универзитета у Београду, Народни музеј Краљево, аутори: Татјана Михаиловић, Сузана Новчић.

2008 – Сала за археологију, Стална поставка Народног музеја у Краљеву, аутори: Вера Богосављевић Петровић, Татјана Михaиловић; сарадник Слађана Спасић.

2007 – Доба светлости, српска уметност XIII века, Народни музеј Краљево; аутори: Сузана Новчић, Татјана Михаиловић;

Гостовања изложбе: – 2007: Музеј града Новог Сада, 2008: Народни музеј Лесковац, Галерија САНУ Београд, Народни музеј Крушевац, Народни музеј Чачак, 2011: Музеј рудничко-таковског краја.

Организација изложби

2019 – Организација изложбе: Кафа, узбудљива прича о добром укусу, Природњачки музеј у Београду.

2018 – Организација гостовања изложбе: Испричаћу ти причу…, Археолошког музеја Задар (Хрватска).

2017 – Организација гостовања изложбе: Градина на Јелици, Утврђени центар у Илирику VI века и вишеслојно археолошко налазиште, Народни музеј Чачак (аутор проф. Михаило Милинковић, Филозофски факултет Универзитета у Београду).

2014 – Организација гостовања изложбе: Стефан Немања – завети, поруке, Народни музеј у Београду.

2013 – Организација гостовања изложбе: Балкан  између грчког и келтског света, Народни музеј у Београду.

 

Пројекти

2011–2019 – Члан државне Комисије за конзервацију текстила у ризници Манастира Студеница: координира рад Комисије и спровођење пројеката Министарства културе и информисања на уређењу Ризнице.

2010Теренски руководилац рекогносцирања на пројекту Истраживање палеолитских заједница у краљевачком региону у сарадњи са Семинаром за палеолит Филозофског факултета Универзитета у Београду.

2010 – Истраживање пигмената са фресака најстаријег живописа из Жиче (проф. Иванка Холцлајтнер-Антуновић, Факултет за Физичку хемију Универзитета у Београду; Милица Стојановић, Народни музеј Београд) са којим започиње пројекат Истраживање пигмената у српском средњовековном сликарству, учесник у пројекту као представник Народног музеја у Краљеву.

2009 – Обрада фресака у фрагментима из фонда Народног музеја у Краљеву, са Семинаром за средњовековну уметност Филозофског факултета Универзитета у Београду (проф. Драган Војводић; форма студентског кампа); руководилац пројекта као представник Народног музеја у Краљеву.

2007–2010 – Члан ТИС (Територијално информационог система) пројекта града Краљева: реализација електронске археолошке карте и карте културне баштине за општину Краљево.

1996–1998 – Праисторијска насеља и природни ресурси у краљевачком региону, Балканолошки институт САНУ и Народни музеј у Краљеву, члан пројекта.

1996–1998 – Археометалуршка истраживања старог рударства и металургије на Копаонику, Народни музеј у Краљеву и Археолошки институт у Београду, члан пројекта.

Предавања

2021 – Интерпретација археолошко наслеђа у музејској пракси, предавање са радионицом, Истраживачка станица Петница, Ваљево, Програм археологије, тема „Археолошка истраживања у пракси“.

2018 – Програм Културно наслеђе средњовековне Србије и односи Срба и Руса на примеру града Краљева, Амбасада Републике Србије у Москви у сарадњи са Народним музејом Краљева, Амбасада Републике Србије, Москва, три предавања, аутори: Сузана Новчић, Татјана Миахиловић, Мирјана Савић. / Т. Михаиловић: Између Византије и Запада, студеничка пластика и њен утицај на српску уметност XIII века.

2017 – Музеј у гостима: Народни музеј Краљево, Центар за културу „Градац“ у Рашки, Манифестација „Музеји Србије десет дана од 10 до 10“, тема „Музеј у гостима“.

2016 – Рашка у антици и средњем веку, Oмладински клуб у Рашки, организатор Канцеларија за младе Рашка.

2015 – Научно истраживање у музеологији, Семинар за музеологију и херитологију Филозофског факултета Универзитета у Београду, Курс „Девет смрти кустоса“ (доцент Никола Крстовић); предавање у својству госта семинара.

2015 – Јелена, велика краљица, са Сузаном Новчић, Музеј Херцеговине у Требињу.

2015 – Јелена, велика краљица, са Сузаном Новчић, Културни центар Србије у Паризу.

2015 – Народни музеј Краљево – 65 година постојања и рада, свечана академија поводом годишњице Музеја, Народни музеј Краљево

2014 – Јелена, краљица српска, Центар за културу „Градац“ у Рашки, Манифестација „Дани краљице Јелене“.

2013 – У оквиру пролећног семестра академске 2012/2013. године учествовала као предавач у настави Семинара за музеологију и херитологију Филозофског факултета у Београду, у оквиру изборног предмета Критичка музеологија и херитологија: тема курса Коме припада археологија а коме прошлост? и изборног предмета Други у херитологији: тема курса Музејски идентитет; обе теме су конципиране у сарадњи са проф. др Вереном Перком (Универзитет у Љубљани).

2012 – Једна необична радњица: Jane Doe прича о идентитету и носталгији, Семинар за музеологију и херитологију Филозофског факултета Универзитета у Београду, предмет Музеологија, Докторске студије.

2010 – Циклус предавања Фреске у фрагментима (откривање, збрињавање, чување, проучавање и презентација делова живописа одвојених од зида), Галерија фресака, Београд – предавање: Од пасивне грађе до прворазредног ресурса. Фреске у фрагментима из фонда Народног музеја у Краљево.

Уреднички послови

Публикације

Од 2020  до 2023 – Уредник Часописа Националног комитета ICOM-a Србије.

Од 2019 – Уредник часописа Наша прошлост, научно-стручног гласила Народног музеја Краљево и Историјског архива Краљево.

2018 – Уредник каталога Легат Лепосаве Алексић Зарић / Део колекције Дуњић, Слађане Спасић, Народни музеј Краљево.

2014 – Посебна рубрика Гласника Друштва конзерватора Србије 38, под називом  Доступност археолошког наслеђа, радила на уређењу са уредником Гласника ДКС Мајом Ђорђевић.

2014 – Монографија Народни музеј Краљево, уредници; Драган Драшковић, Татјана Михаиловић, Сузана Новчић.

Веб

Од 2020 – Главни и одговорни уредник Званичне интернет Народног музеја Краљево.

Чланство и струковним удружењима

 • Од 2001 – Члан Међународног савета музеја (ICOM).
 • Од 2001 – Члан Музејског друштва Србије (МДС).
 • Од 1985– Члан Српског археолошког друштва (САД).

Библиографија

Татјана Михаиловић

 • Баштина Рашке, Од трагова најстарије прошлости до позног средњег века, у: Рашка од праисторије до касног средњег века, Рашка: Центар за културу Градац, (у штампи).
 • Музејска поставка против „јонске“ Винче, или о значају Грбићеве сталне поставке у Музеју кнеза Павла, Гласник Српског археолошког друштва 34 (2018), Београд 2018, 7–35.
 • Kраљица Јелена, знаменита личност српске историје и културе, Јелена, велика краљица, Краљево: Народни музеј Краљево, 2014, 9–29.
 • Благо у сенци – проблеми доступности археолошког наслеђа, Гласник Друштва конзерватора Србије 38 (2014), 150–156.
 • Plana Water Supply – Medieval Technical Enterprise, Archaeotechnology: Studying Technology from Prehistory to the Middle Ages, ur. Selena Vitezović, Dragana Antonović, Beograd: Srpsko arheološko društvo, 2014, 295–313.
 • Obrad Bogojević, rudarski inženjer iz Ušća, baštinik Plane – zaboravljenog srednjovekovnog grada u planini, u: Moje tajno blago, novi pogledi ka nasleđu, Gornji Milanovac: Muzej rudničko-takovskog kraja, 2012, 145-147.
 • Одељење за конзервацију, у: Народни музеј Краљево, Краљево: Народни музеј, 2014, 125–130.
 • Одељење за археологију, у: Народни музеј Краљево, Краљево: Народни музеј, 2014, 37–54.
 • Музеј као банка сложених културних података, Наша прошлост 16 (2016), 263–280.
 • Документација као стратегија памћења креативних процеса у музеју, у: Простори памћења: зборник радова / Spaces of Memory: collection of works. Том 2, Уметност – Баштина / Art – Heritage, ур. Драган Булатовић, Милан Попадић, Београд: Филозофски факултет, 2013, 176–189.
 • Muzej kao duhovni refugij, u: Muzeologija, nova muzeologija, nauka o baštini: tematski zbornik, ur. Angelina Milosavljević, Beograd: Centar za muzeologiju i heritologiju Filozofskog fakulteta; Kruševac: Narodni muzej, 2013, 231–240.
 • Средњовековна некропола Пањевац у Чукојевцу код Краљева – археолошка истраживања, Наша прошлост 12 (2011), 45–54.
 • Сондажна ископавања локалитета Градиште у Чукојевцу код Краљева 2002–2003, Археолошки преглед 1, н. с. (2003), 39–42.
 • Реорганизација документационих форми у Народном музеју у Краљеву, Наша прошлост 6, 151–179.
 • Сужавање: од идеје која садржи процес до њене визуелне реализације, Oгледало 1 (2001), 25–32.
 • Антички локалитети у околини Краљева, Археолошка налазишта у околини Крушевца, Крушевац: Народни музеј; Београд: Балканолошки институт САНУ, 2001, 223–237.
 • Милорад Михаиловић, Енциклопедија српске историјографије, Раде Михаљчић, Сима Ћирковић (уредници), Београд: Knowledge, 1997,  519–52.
 • Народни музеј Краљево, Енциклопедија српске историјографије, Раде Михаљчић, Сима Ћирковић (уредници), Београд: Knowledge, 1997, 220–222.
 • Нови антички локалитети на Копаонику, Гласник Српског археолошког друштва 13 (1997),147–158.
 • Конавлук код Краљева насеље раног гвозденог доба, Гласник Српског археолошког  друштва 11 (1996),233–237.

Татјана Михаиловић и други

 • Татјана Михаиловић, Сузана Новчић, Јелена, велика краљица, седам векова од смрти краљице Јелeне 13142014, Галерија САНУ, Београд: Галерија САНУ; Краљево: Народни музеј, 2016.
 • Tатјана Михаиловић, Сузана Новчић, Силвија Крејаковић, Надица Лишанин, Нови пројекат музејских радионица за децу Народног музеја у Краљеву, Неолит или како се приближити далекој, неразумљивој стварности, Наша прошлост 13 (2012), 271–278.
 • Tatjana Mihailović, Suzana Novčić, Drugi Vašar baštine: Kraljevo, 13– oktobar 2011. godine, u: Moje tajno blago, novi pogledi ka nasleđu, Muzej rudničko-takovskog kraja, Gornji Milanovac, 2012, 193–198.
 • Tatjana Mihailović, Suzana Novčić, Lična baština, tradicija i kulturno nasleđe kao okosnica u konceptu seoskog turizma, u: Moje tajno blago novi pogledi ka nasleđu, Gornji Milanovac: Muzej rudničko-takovskog kraja, 2012, 148–152.
 • Сузана Новчић, Татјана Михаиловић, Доба светлости, српска уметност XIII века, II издање, каталог изложбе, Краљево: Народни музеј Краљево, Београд: Српска академија наука и уметности, 2008.
 • Сузана Новчић, Татјана Михаиловић, Доба светлости, српска уметност XIII века, I издање, каталог изложбе, Краљево: Народни музеј, 2007.
 • Vera Bogosavljević Petrović, Tatjana Mihailović, Devastated archaeological sites – examples of widespread practice, Уништавање археолошких локалитета – пример опште распрострањености, Condition of the cultural and natural heritage in the Balkan region, Vol. 1, Beograd: National Museum in Belgrade; ICOM SEE, 2007, 4153.
 • Вера Богосављевић Петровић, Татјана Михаиловић, Средњовековна насеља и некрополе у околини манастира Жиче,  Манастир Жича, зборник радова научног скупа, Краљево: Народни музеј; Завод за заштиту споменика културе, 2001, 263–275.
 • Вера Богосављевић Петровић, Татјана Михаиловић, Увод у систематска истраживања регије Лазац код Краљева, Гласник Српског археолошког друштва 12 (1996), 89–98.                                                                                                       

Pin It on Pinterest