Радионица „Стратегије развоја музеја на примеру Народног музеја Краљево“ коју је водила проф. др Милица Божић Маројевић, управница Центра за музеологију и херитологију Филозофског факултета Универзитета у Београду, одржана је у Галерији Народног музеја Краљево, у четвртак, 25. маја 2023. године. Радионица је организована како би кустоси, кроз заједнички тимски рад, дефинисали мисију и визију своје установе. Према методологији радионице, најпре је реализован уводни део, у коме су се предавач и учесници представили, укључујући послове и пројекте које воде. Након тога проф. др Милица Божић Маројевић упознала је учеснике радионице са теоријским полазиштима везана са стратешко планирање у музејима, чији су предуслов формирање мисије и визије установе.

Проф. др Милица Божић Маројевић, управница Центра за музеологију и херитологију Филозофског факултета Универзитета у Београду, обраћа се учесницима на радионици„Стратегија развоја музеја на примеру Народног музеја Краљево“ у Галерији Народног музеја Краљево.

Изјава о мисији је жила куцавица сваког музеја. Она одређује и објашњава образовни фокус музеја, његову сврху постојања, улогу у друштву и одговорност према збиркама. Она представља шири опис чиме се бави музеј и зашто то ради.Изјава о мисији поткрепљује све што музеј ради: визију, креирање политике, планирање и активности и на основу ње се ради стратешки план. Она утиче на политике музеја, као и на програме, али и понашање запослених. Сваки музеј има своју посебну историју, заједницу и низ изазова, а мисија мора то да рефлектује. Са друге стране, визија се фокусира на оно што тежимо да будемо у неком будућем периоду, а не оно што ћемо тада фактички радити. Поред тога што презентује где желимо да идемо, лако је читљива и разумљива, осликава дух музеја и описује жељено и смислено будуће стање.

Кустоси Народног музеја Краљево на радионици „Стратегија развоја музеја на примеру Народног музеја Краљево“ у Галерији Народног музеја Краљево.

У наредном кораку, спроведена је фаза практичног самосталног рада, где су сви учесници изложили своје резултате. Прегледани су примери добре праксе и након тога учесници суподељени у три групе, са задатком да најпре конципирају мисију, а затим и визију Музеја. Тако се дошло у оба случају најпре до три решења, односно три виђења истог проблема. Заједничким радом и кроз усвајање најбољих делова сваког од ових решења, на крају се дошло до јединствене мисије и визије установе, око којег је начињен консензус свих учесника.

Радионица је одржана у сарадњи са Центром за музеологију и херитологију Филозофског факултета Универзитета у Београду.

Прилог са радионице „Стратегија развоја музеја на примеру Народног музеја Краљево“ у Народном музеју Краљево.

Мејлинг листа

Пријавите се на мејлинг листу да би сте примали обавештења о нашим програмима путем е-поште.

Успешно сте се пријавили!

Pin It on Pinterest