Изложба Ивана Шуковића „Felicità“ отворена је у Галерији Народног музеја Краљево, у петак, 18. марта 2022. године, са почетком у 19 сати. Изложбу је отворила Сузана Новчић, музејски саветник Народног музеја Краљево, која је говорила о стваралаштву Ивана Шуковића, који је на Новембарском салону 2018. године у Народном музеју Краљево освојио прво место, што је и био повод организовања ове изложбе, одлагане у више наврата у претходне две пандемијске године. Иван Шуковић је такође и представник Црне Горе на Бијеналу у Венецији 2022. године. Сузана Новчић је истакла је да је реч о вишемедијском уметничком пројекту који обухвата видео рад, радио драму, објекат и инсталације на стаклу, кроз који уметник узима део личне прошлости, да би је поново конституисао и дао јој нова значења, нове метафоре и нову осећајност.

Кроз своју уметничку праксу, Иван Шуковић анализира смисао и процесе сећања у покушајима поновног успостављања блискости са нечим удаљеним или изгубљеним у времену и одсутним у материјалном простору. У ту сврху користи архивску грађу као потенцијални извор за могуће идентификовање вишеслојности временских и просторних односа, односно откривање њихових многобројних могућих и неконзистентних значења.

Сложени корпус индивидуалног памћења, или прецизније речено сећања на блиске особе, догађаје и просторе из породичног, интимног окружења, Иван  Шуковић проблематизује у свом уметничком раду, бавећи се конкретно дијалектиком успомена. Наиме, окосница и базични наратив, који прелама и повезују све његове радове, јесте породична фото архива, која захваљујући сећању постаје потенцијални креативни систем, у оквиру којег, уметник открива и (ре)конструише имплицитне и скривене диспозиције.

Од почетних радова, па све до данас аутор реферира, можемо слободно рећи, на једном пројекту, усмереном ка личним сликовним документима породичне фотографије, која је својеврсни окидач за ишчитавање, артикулацију и трансформацију  фундираних свакодневних  слика, простора, радњи, речи… Наиме, Шуковић документује властиту прошлост и ставља је у суоднос са садашњим тренутком, трансферирајући је у идеју, парадигму и метафору. На тај начин лично прелази у опште, изван категорија прошлости и будућности, уклопљено у тоталитет стварности, коју носи у себи и са собом свако од нас. Зато фотографија, у Шуковићевом раду, није само место похрањивања прошлих времена, која води пукој „епифанији дубоко покопаних тренутака“, већ је она „релациони предмет“, који активира ретроактивне конструкције и имагинације, рушећи притом, порозне  зидове сећања и фамилијарног идентитета. Попут археолога, он ископава и открива личне „мале“ историје, интимне епизоде и географске топосе, који  нису ништа друго до потенцијални систем резонанци, струна, који вољним, намереним памћењем затрепере пред нама. 

Прилог са отварања изложбе Ивана Шуковића „Felicità“ у Народном музеју Краљево

Мејлинг листа

Пријавите се на мејлинг листу да би сте примали обавештења о нашим програмима путем е-поште.

Успешно сте се пријавили!

Pin It on Pinterest