Дописна карта са мотивом лозе Обреновића где се у горњем, централном медаљону налази кнез Милош са натписом „Њ. височанство Кнез Милош Велики“. Испод њега је централно поље у форми лучног прозора изнад кога је круна, маркирано са два стуба, у коме је приказан краљ Александар I са натписом „Његово величанство краљ Србије Александар I“. Лево од њега у медаљону је кнез Михаило са натписом „Њ. височанство Кнез Михаило“, а десно медаљон са краљем Миланом и натписом „Њ. Величанство Краљ Милан“. Испод ове групе од три владара је медаљон са представом кнеза Милана I оивичен венцем ловора и натписом „Њ. височанство кнез Милан I“.

Pin It on Pinterest