Едукативна радионица „Реорганизација музејских депоа – РЕ-ОРГ Србија“ коју Централни институт за конзервацију организовао у Народном музеју Краљево, реализована је од 2-7. децембра 2019. године. Радионица је окупила кустосе из Чачка, Врњачке Бање, Трстеника и Ниша, поред домаћина из Краљева, који су током шест дана са тимом Централног института за конзервацију, Наталијом Ћосић и Вељком Џигићем, прошли кроз теме музејских збирки, процене стања депоа и осмишљавања пројекта реорганизације. Археолошки депо Народног музеја у Краљеву је одабрана студија случаја ове године, на којој ће учесници имати прилику да и у пракси прођу цео процес реорганизације музејског депоа.

Пројекат „Реорганизација музејских депоа – РЕ-ОРГ Србија“ представља вишегодишњи прoграм који се на теоријски и практичан начин бави проблемима музејских депоа. Циљ радионице је сређивање простора депоа у складу са РЕ-ОРГ методом, који су развили ICCROM и UNESCO, побољшавајући тако приступачност и олакшавајући коришћење збирки. Прва два дана учесници радионице су прошли кроз теоретски део курса, док су трећег дана започели рад у Археолошком депоу, најпре на утврђивању стања, а затим на техничком снимању ситуације и изради плана реорганизације.

Учесници радионице „Реорганизација музејских депоа – РЕ-ОРГ Србија“ износе сувишни материјал из приступног дела Археолошког депоа Народног музеја Краљево.

Током четвртог и петог дана радионице учесници су извршили највећи део постављеног плана реорганизације Археолошког депоа. Приступни део депоа је потпуно ослобођен од сувишног материјала, нефункционални дрвени намештај избачен је из самог депоа, измењен је распоред постојећих полица и додате су нове. Материјал је делом препакован у нове кутије, а такође су пронађена нова решења за камене споменике и друге тешке објекте, рециклирањем постојећег материјала у музеју. Шестог дана учесници су завршили посао обележавања свих елемената у депоу. Такође је урађен правилник за организацију и управљење депоима. Резултатима радионице били су изузетно задовољни, како организатори радионице, тако и учесници и домаћини. Радионица jе спроведена под покровитељством Министарства културе и информисања Републике Србије.

Мејлинг листа

Пријавите се на мејлинг листу да би сте примали обавештења о нашим програмима путем е-поште.

Успешно сте се пријавили!

Pin It on Pinterest