Богиња са птицом, III–II век пре н. е., Будва

Један део материјала из хеленистичке Будве доспео је у Археолошку збирку као дар госпође Лепосаве Алексић Зарић. У оквиру њеног легата Народном музеју Краљево од 87 предмета, који припадају археологији, 11 води порекло из будванске некрополе. Међу њима се, уз посуде, налази и једна теракота, висине 9 cm. Реч је о нагој фигури богиње Афродите огрнуте химатионом, огртачем, која стоји са птицом у руци. Лик богиње је овалан са сумарно назначеним цртама лица. Фигури недостају ноге, док је од птице очуван само почетак ногу, тело недостаје. Теракота је рађена у калупу од добро пречишћене глине; на предњој страни су очувани трагови црвене боје. Њено примарна намена је религиозна, тако да су се овакве теракоте налазиле као прилози у гробовима, као у овом случају, али и као вотивни дарови у храмовима или као украси у кућама.

Pin It on Pinterest