Прстен, XIII–XV век, Космај

Прстен од рога у Археолошку збирку је доспео као дар госпође Лепосаве Алексић Зарић. Реч је о изузетном примерку чија је глава рељефно обликована, у форми два наспрамно постављена цвета крина, док је широка алка украшена низом уреза. Мотив крина, или љиљана, јавља се рано у нашој средњовековној уметности, како на новцу, грбовима многих владара и властеле, тако и на текстилу и надгробним споменицима. Везан је за култ Пресвете Богородице, а на нашем тлу највише је у употреби у периоду XIII–XV века.

Pin It on Pinterest