Ваза са каменим секирама – депо или скривница из старијег неолита, Рибница код Краљева

Редак налаз керамичке вазе из старијег неолита у коју је похрањено пет камених секира, пронађен је случајно 1968. године, при копању темеља за једну кућу у близини гробља, у насељу Рибници код Краљева. У вази су биле две веће и три мале секире, које су техником глачања доведене до фино обрађених форми, с тим да на малим секирама нема трагова употребе. Претпоставља се да је реч о остави, скривници или депоу, где су у посуди, можда у тренутку неке опасности, скривени предмети који су у друштву имали високу вредност. На неки начин можемо рећи да је то својеврсни „ћуп са благом“ из неолита, млађег каменог доба. Једна од секира је начињена од полупрозирног зеленог нефрита, који вековима служи за израду накита, односно. С друге стране, и сам недостатак трагова употребе на малим секирама, такође говори у прилог овој претпоставци.

Pin It on Pinterest