Зооморфна фигурина, старији неолит, Старчевачка култура, налазиште Црквине у Конареву код Краљева

Мала керамичка фигурина у форми бика (10 mm х 18 mm х 11 mm) пронађена је у току археолошких ископавања Народног музеја у Краљеву 1998. године, на локалитету Црквине у Конареву. Начињена је од светлоцрвене глине са примесама песка. Глава је очувана у целини, са два рога, као и почеци предњих ногу, задња лева нога, док је реп наглашен у корену. Остатак предмета је реконструисан. Фигурина сведочи о невештим почецима рада у глини у старијем неолиту, за који се везује откриће керамике. Почетнички кораци у савлађивању форме у новом материјалу, који се још увек не познаје довољно, у упадљивој су супротности са високом обрадом камена, коју је ово друштво баштинило вековима уназад.

Pin It on Pinterest