Део сервиса, међуратни период, Средња Европа

Део сервиса за чај састоји се од бокала и три шоље за чај. Бокал је биконичног облика са уздигнутим отвором, изливником и поклопцем. Дршка је наглашена неправилном правоугаоном формом и издигнута изнад обода бокала. Шоље су, с друге стране, једноставног коничног облика, али са сличном дршком. Сви елементи сервиса су декорисани флоралним, сликаним мотивима и златним, танким линијама којима су наглашени ободи, дршке и други елементи. На дну бокала утиснут је број 4778.

Pin It on Pinterest