Џубе, крај XIX века, Призрен, Косово и Метохија

Џубе је женска горња одећа без рукава, кројена звонасто и отворена целом дужином. Наш примерак је сашивен од плаве чохе и богато украшен флоралним мотивима од упредених, позлаћених нити, ширита и гајтана. Представља најлепши примерак познатог скадарског веза и прави је раритет у Етнолошкој збирци. Његова декорација следи познати естетски принцип плавог и златног, који је део уметничке баштине овог простора, која сеже до средњег века.

Pin It on Pinterest