Полица, почетак XX века, Краљево

Мала полица за зид (70 cm x 40 cm x 20 cm) правоугаоне је форме која се завршава „кровом“, а бочне стране и врата су застакљени. Има једну уметнуту полицу и бочно два токарена стубића. Намењена је за излагање ситног покућанства или украсних предмета.

Pin It on Pinterest