Столица са рукохватима, између два светска рата, Краљевина Југославија, псеудоренесансни стил, орахово дрво, фурнир

Столица са високим наслоном и рукохватима израђена је од ораховог дрвета у псеудоренесансном стилу. У техници плитког дубореза на предњим ногама је изведен мотив листова, а изнад наслона стилизованих палмета. Столица је била део трпезаријске гарнитуре и стајала је у челу стола.

Технике: резање, плитки дуборез, тикарење, фурнирање, политура.

Pin It on Pinterest