Свећњак, почетак XX века, Краљево

Масивни месингани свећњак, висине 26 cm, има два независна дела, стабло свећњака и стопу, који су спојени помоћу држача, који стабло свећњака чини мобилним. Оваква конструкција омогућује да свећњак може да стоји на намештају или да се качи на зид. Стабло је наглашено профилисано, има држач за једну свећу на тањирићу, испод кога је шест стилизованих листова палмете, а завршава се масивном чашицом. На широкој кружној стопи је перфорација за качење на зид и држач за тело свећњака, за које је везан шрафовима са украсним капама.

Pin It on Pinterest