Женска кошуља, почетак XX века, Конарево код Краљева, Надибар

Дугачка, право кројена кошуља типа тунике са рукавима, дуга 100 cm, сашивена је од конопљаног платна. На грудима кошуље је оплећак, са изрезом на средини, а копча се са четири дугмета. Рукави су кројени равно и на крају су скупљени у таслице. Оплећак, колир и таслице украшени су везом са мотивом стилизоване лозице у црној и црвеној боји.

Pin It on Pinterest