О Збирци

Природњачка збирка Народног музеја у Краљеву формално је основана 2015. године и засада обухвата неколико стотина појединачних предмета и узорака. Део материјала је током 1950-их година прикупио Милорад С. Јовић – оснивач и први управник Народног музеја у Краљеву, а остатак материјала је у музеј доспео истраживањима Археолошког одељења, откупима и поклонима. Предмети су организовани у три подзбирке. Палеонтолошки део збирке обухвата фосилизоване остатке, претежно неогених и квартарних кичмењака и бескичмењака, пореклом из Србије. Од посебног значаја су остаци неогених сурлаша из језерских седимената Чачанско-краљевачког и Гружанског басена. Збирка стена и минерала обухвата репрезентативне примерке који илуструју разноврсност геолошке подлоге ових простора. Примерци минералних друза из Трепче имају велики научно-едукативни, а по изразитој лепоти кристала и естетски значај. Антрополошки део збирке обухвата људски скелетни материјал пореклом са праисторијских (Горело поље у Милочају), античких (Ланиште код Баљевца) и средњовековних (Пањевац у Чукојевцу, Турска црква у селу Горњи Лазац, Паклење код Баљевца) археолошких локалитета, које је истраживало Археолошко одељење Народног музеја Краљево.

Pin It on Pinterest