Доња вилица јувенилног рунастог мамута са Рама на Дунаву

Рунасти мамут (Mammuthus primigenius) је изумрла врста слона (Proboscidea, Elephantidae) која је насељавала хладне степе Евроазије и Северне Америке током ледених доба (плеистоценска епоха). Последњи припадници ове врсте су живели пре око 4000 година, а најближи живи сродник мамута је азијски слон (Elephas maximus). Током палеолита, рунасти мамути су били плен ловаца-сакупљача и тема палеоуметности. Kутњаци мамута су врло комплексне грађе, сачињени од великог броја дентинских плоча, што представља резултат адаптације на абразивну храну биљног порекла. За разлику од већине сисара код којих постоје само две генерације зуба (млечна и стална), слонови имају чак шест генерација зуба.

Pin It on Pinterest