Фосилизовани остаци козице у сублитографском кречњаку, кредне старости

Фосил овог рака (Arthropoda, Decapoda, Carpopenaeidae) је изразито добро очуван (тзв. Lagerstätte тип презервације) у ситнозрном кречњачком матриксу и потиче са неке од кредних (пре 145 000 000 до 66 000 000 година) локалности у Либану.

Pin It on Pinterest