Фрагмент набора у мермеру са Гоча (река Сокоља)

Набор је основни облик пластичних деформација стена, који настаје дејством тектонских покрета. Потпуни набор или бора састоји се од по једне тзв. антиклинале и синклинале. Набори се могу уочити код свих типова стена које имају слојевитост или планаран распоред минерала, као што су слојевите седиментне и шкриљаве метаморфне стене.

Pin It on Pinterest