Минерална друза кварца и галенита на пириту и халкопириту из рудника Трепча-Стари Трг

Галенит (хемијска формула PbS) је сиви минерал металног сјаја и представља главни извор олова у Трепчи. Изгледом пирит (FeS2) и халкопирит (CuFeS2) подсећају на злато. Халкопирит је важан као руда бакра. Ова друза носи и прозирне призматичне кристале кварца (SiO2), једног од најзаступљенијих минерала у континенталној кори наше планете.

Pin It on Pinterest