Минерална друза родохрозита и калцита из рудника Трепча-Стари Трг

Трепча представља једно од најзначајнијих лежишта оловно-цинкане руде у Европи и одликује се разноврсним минералошким саставом. Слободни раст минерала у шупљинама стена створио је бројне агрегације (тзв. минералне друзе), које се одликују изузетном лепотом. У овом примеру имамо раст два минерала из групе карбоната: калцита (хемијске формуле CaCO3) и родохрозита (MnCO3). Калцит је важан петрогени минерал (гради кречњаке) и учествује у грађи живих организама. Родохрозит (ружичасти минерал) представља један од најважнијих извора мангана, а због лепоте се користи и као украсни полудраги камен.

Pin It on Pinterest