Минерална друза сфалерита из рудника Трепча-Стари Трг

Сфалерит је сулфидни минерал хемијског састава (Zn, Fe) S, који се у Трепчи углавном јавља у самосталним кристалним друзама. Поред галенита, сфалерит представља економски најбитнији минерал Трепче и служи као главна руда цинка. Пример приказан на слици је варијетет сфалерита са високим садржајем гвожђа познат као марматит, који je црн и непрозиран.

Pin It on Pinterest