Рог степског бизона пореклом из флувијалних седимената Дунава

Степски бизон (Bison priscus) је био крупна врста бовида (Artiodactyla, Bovidae), висине до 2 m и тежине до 1000 kg, која је насељавала простране степе Евроазије и Северне Америке током плеистоценске и дела холоценске епохе. Овај бизон је био честа тема палеолитског пећинског сликарства и плен праисторијских ловаца.

Pin It on Pinterest