О Збирци

Предмети историјског значаја који аутентично и документовано сведоче о прошлости краљевачког подручја, систематизовани су у Историјској збирци у низ подзбирки. За историју самог Краљева једна од најважнијих и најбројнијих целина Историјске збирке су aрхивалије, чији садржај чини документарна грађа настајала у различитим епохама историје краљевачког подручја. Пажљивим ишчитавањем њеног садржаја долази се до исцрпних, егзактних, али и најинтимнијих података из живота и развоја Краљева – стратешких, привредних, административно-управних, културно-просветних и породичних прилика и односа. Документи који чине садржај ове збирке, настајали су радом установа – Општине, Среског и Окружног начелства, школа, банака, фабрика, еснафских удружења, деловањем политичких странака, цивилних и војних управа, али су преузети и из архива појединаца, као и породичних заоставштина.

Поред архивалија богати материјал Историјске збирке класификован је у следеће подзбирке: реалије и меморијални предмети, оружје и војна опрема, заставе, ордење, медаље и плакете, фотографије и разгледнице, плакати и леци, печати и дипломе, variae. Како су збирке нарастале, продубљена је класификација на нове подзбирке: предмети цивила стрељаних октобра 1941. године у Краљеву; старе и ретке књиге; привредно-техничких предмети фабричке производње. Историјска збирка има укупно преко 3000 разнородних експоната уз, још око 3000 предмета, који се воде као студијски материјал. Збирка је у целини систематизована у оквиру две хронолошки целине: права се односи на период од краја средњег века до 1918. године, а друга, од наведене године, обухвата историју Југославије и савремену историју.

Оружје и војна опрема

Подзбирка оружја и војне опреме, са примерцима предмета који илуструју развој хладног и ватреног оружја за период од краја средњег века, преко за српски народ бурног XIX века, све до краја великих оружаних сукоба XX века, представља једну од најатрактивнијих музејских збирки. После успона и пада државе Немањића, са превагом хладног наоружања у периоду турске владавине, појављују се и нове врсте оружја, оријенталног порекла, необичних облика и разноликих мотива у украшавању. Код хладног оружја, превагу су однели турски јатагани, али и сабље „шашке”; код ватреног, кубуре са дршкама украшеним стилизованим орнаментима од слоноваче и месинга, пушке „роге”, „каранфилке” и „рашак”, у употреби у XVIII и XIX веку, где је сваки примерак посебно, ручно израђиван. Временом су ове врсте наоружања постале саставни део опреме хајдука и српских устаничких снага. Услед организованијег снабдевања оружјем у аутономији извојеваној Другим српским устанком, у употреби се, поред турског, нашло и аустријско, млетачко и руско наоружање. Формирање сталне војске у Србији захтевало је континуирано праћење све бржег развоја војне опреме и наоружања, нарочито различитих врста ватреног оружја. Од 1837. године у Карановцу је присутан гарнизон стајаће војске, чији су официри и војници, са променама рода, од пешадије, коњице до артиљерије, носили различите примерке наоружања, сачуваног у збирци. Прве српске пешадијске пушке, које су користиле муницију са металним чаурама биле су у војној употреби од 1870. године, када је Кнежевина Србија приступила конверзији старих типова пушака на Пибодијев систем, до 1906. године Острагуше, како су их војници називали, део су музејске збирке и сталне поставке.

Предмети из XIX века

Неколико изабраних, упечатљивих предмета из XIX века представља и неколико колекција Историјске збирке. Најпре колекцију Старих и ретких књига, која броји око стотину примерака књига и свезака часописа. Садржај збирке чине и закони, уредбе и правилници из доба кнеза Михаила Обреновића и кнеза Александра Карађорђевића. Доминирају публикације штампане у периоду од 1792. до 1867. године, разноврсног садржаја: историјске књиге, дела из књижевности, географије, пољопривреде, црквене књиге (псалтири, месецослови, часловци, требници), школски уџбеници, новине, часописи итд. Два предмета су из групе Ордења, медаља и плакета, у којој је сваки примерак посебан по томе што су носиоци награђивани различитим поводима, како због исказаног херојства и части у ратовима, тако и због друштвеног, културолошког, привредног доприноса у миру. Заставе су малобројне, али изузетно вредне, јер су најрепрезентативнији примери симбола културно-просветних друштава, политичких удружења, војних формација, попут јединствене заставе „Прве краљевске певачке дружине“, коју овде представљамо.

Краљево и династија Обреновића

У Народном музеју Краљево велика пажња се поклања истраживању документације и прикупљању предмета који се односе на период владавине династије Обреновић. Од ослобођења Карановца 1815. године у Другом српском устанку под вођством кнеза Милоша Обреновића, до убиства краља Александра Обреновића и краљице Драге 1903, Карановац (од 1882. Краљево) је имао доста додирних тачака и лепих успомена са владарима из ове династије. Прикупљени предмети, фотографије и документа на најбољи начин чувају успомене на период када је Краљево добило први урбанистички план, ново име, прву средњу школу и значајно место у обновљеном чину миропомазања српских краљева у Манастиру Жичи и документују многе усмено сачуване приче о боравку владара у Краљеву и њиховим сусретима са Краљевчанима.

Фотографије и разгледнице

Фотографије и разгледнице из XIX и с почетака XX века, као живот заустављен у времену, сведоче о изгледу и развоју Краљева и околине, Матарушке и Врњачке Бање и њихових становника током минулих деценија. Црква Свете Тројице из 1824. године, Конак господара Васе Поповића, подигнут 1831. године, и зграда која је подигнута за школске потребе 1873. године (данас музејско здање), уз панораму Краљева, горњег и доњег дела вароши, на старим фотографијама, чине подлогу за реконструкцију почетака урбанизације с краја XIX века. У збирци су сачуване фотографије многих породица (Буњака, Милосављевића, Илића, Миленка Митровића – књижара, Папакоча, Тошића, Белимарковића…), као и појединаца, учесника значајних друштвених, ратних, политичких и културних догађаја. Са фотографија и разгледница ишчитавамо историју великих битака балканских ратова, војевања у Првом светском рату са епилогом на Солунском фронту. Праве раритете представљају фото-плоче, примерци 123 негатива на стаклу, на којима су снимци XI пешадијског пука „Карађорђе” са Солунског фронта.

Краљево и династија Карађорђевића

У Историјској збирци се чувају три драгоцене фотографије везане за чин миропомазања краља Петра I Карађорђевића у Жичи, као други догађај ове врсте у историји модерне српске државе. Као и краљ Александар I Обреновић, краљ Петар је овај чин обавио на самом почетку своје владавине, после чина крунисања који је обављен у Саборној цркви у Београду. Овим чиним се подизао углед династије и владара и на унутрашњем и на међународном плану. С друге стране, за Краљево долазак краља је био изузетан догађај у локалној историји. Поред ове три фотографије, постоји и фотографија краља Александра у Жичи из 1933. године.

Предмети из XX века

Неколико изабраних предмета из XX века припадају такође неким од колекција Историјске збирке. Копија Регулационог план вароши Краљево из 1901. године, као део подзбирке Карата, атласа и планова драгоцено је сведочанство урбанизације града. Ова група предмета није бројна, али су експонати изузетно вредни. Колекција Ордења, медаља и плакета обилује материјалом из XX века, који се везује за балканске и Први светски рат, као и за Други светски рат и период социјализма. Поред још једног експоната из подзбирке Заставе избор је пао и на један од предмета из колекције Реалија и меморијалних предмета. Они су тематски разврстани у неколико група, на оне који су припадали учесницима Првог светског рата, затим носиоцима културних, политичких и друштвених дешавања између два светска рата, до оних који су заоставштина трагично настрадалих у фашистичким логорима. Ту су и предмети који су припадали учесницима важних ратних превирања и битака Другог светског рата, у различитим војним формацијама на краљевачком подручју.

Mеморијални предмети стрељаних талаца у лагеру октобра 1941.

 Подзбирка меморијалних предмета талаца стрељаних у Лагеру октобра 1941. године формирана је као специфична колекција у оквиру Историјске збирке. У њој су обједињени архивска грађа, фотографије и предмети, као фрагменти из свакодневног живота цивила који су стрељани од 15. до 20. октобра 1941. године у масовној одмазди — злочину против човечности који је извршила регуларна војска Вермахта. Ова јединствена тематска збирка садржи драгоцен меморијални материјал, деценијама прикупљан у сталној комуникацији Народног музеја Краљево и некадашње установе Спомен-парк са породицама жртава. Чине га личне карте, легитимације (албанске споменице; сведоџбе о држављанству; соколска легити­мација, дописничка – редакције листа Време…), радне књижице, војне исправе стрељаних у Лагеру, индекси… Последње поруке из Лагера послате породицама пред­мети су од ванредне вредности, јер проговарају својеручним записима страдалника. С друге стране, ту су и потврде немачке Команде места издате породи­цама о стрељању ближњих током децембра 1941. године Кључни садржај Збирке чине оригинални, аутентични и веродостојни историјски извори – спискови стрељаних – настали у фабрикама, установама, школама, где су страдалници били запослени, и обједињујући Списак лица са територије Среза жичког која су изгинула за време комунистичких нереда – из Среског начелства у Краљеву, оверен и потписан печатом среског начелника, датован 28. маја 1942. године. У корпусу наведених извора првог реда су и изводи из књига умрлих Српске православне цркве (Цркве Св. Тројице) и Матице покојних Римокатоличког жупског уреда (Цркве Св. Миховила) у Краљеву за период 1941–1944. године. У меморијалној заоставштини су и плакати, леци који се односе на стрељање у Лагеру; фотографије стрељаних – личне и породичне; предмети стрељаних (механизам сата, железнички фењер, таба­кере, чешљеви за косу, чутура за воду, цртежи, новчаници, луле…), који носе трагове личног, непоновљивог живота страдалника.

Pin It on Pinterest