Дописна карта краљица Наталија, око 1900.

Разгледница на којој је са леве стране фотографија краљице Наталије у народној ношњи у мизансцену сеоског пејзажа, накнадно је колорисана. Испод је натпис на српском језику великим словима Краљица Наталија, док је са леве стране празно поље за писање са натписом Поздрав из Србије. Разгледницу је издао Вилхелм Герке (Београд). На полеђини је простор за адресу, са натписом Србија, Дописна карта, Светски поштански савез, на српском и француском језику.

Pin It on Pinterest