Две младе Краљевчанке, око 1910.

Приватна фотографија две младе Краљевчанке из трговачких породица, познато је име само једне од њих, Катарине Матовић. Фотографија – картон је потекла из Фотографског уметничког атељеа Милана Вукашиновића у Крушевцу.

Pin It on Pinterest