Две младе Краљевчанке, око 1910, фотографија-картон, 5 х 8 cm, Милан Вукашиновић

Приватна фотографија две младе Краљевчанке из трговачких породица, познато је име само једне од њих, Катарине Матовић. Фотографија – картон је потекла из Фотографског уметничког атељеа Милана Вукашиновића у Крушевцу.

Pin It on Pinterest