Изглед. Краљево, пре 1904, разгледница, 9 х 14 cm, Издање Моше Коена

Снимак панораме Краљева са североистока, на самом почетку XX века, где се међу ниским породичним кућама истичу Црква Св. Тројице и велико школско здање (данашњи Народни музеј), као једна јавна зграда. Разгледница је објављена у издању књижаре Моше Коена, Београд.

Pin It on Pinterest