Калфено писмо издато Драгиши Митровићу за лимарски занат, 8. V 1924, Краљево

Еснаф за град Краљево и Срез жички је издао калфено писмо Драгиши Митровићу за лимарски занат, као доказ да је признат за занатског помоћника. Писмо је издато 8. маја 1924. године, са печатом Занатског окружног еснафа Краљево и потписом председника Алексе Матића. Само калфено писмо је штампано у боји са централним пољем на које се уписују подаци о кандидату и занату и на коме је приказана фигура ковача и његовог помоћника, који држи зупчаник у једној руци, а у другој књиге и лењире. На земљи око њих су симболи многих других заната, а у позадини фабрика. У угловима поља су са сваке стране симболи по три заната у ловоровом лишћу са бобицама. Око централног поља је рам украшен преплетима у коме се налазе симболи још 14 заната. На центру у врху је грб Краљевине СХС у ловоровом лишћу, а насупрот њему на дну место за печат еснафа.

Pin It on Pinterest