Краљ Александар I Обреновић, око 1902, фотографија-картон, 30 х 20 cm, S. Zigetin Szolnoil

Портрет краља Александра I Обреновић. Фотографију на картону (30 cm х 20 cm) начинио је С. Зигетин Солноил (S. Zigetin Szolnoil), око 1902. године.

Pin It on Pinterest