Краљ Милан Обреновић, око 1883.

Разгледница са владарским портретом краља Милана Обреновића са натписом на немачком: „Konig Milan General-Commandant des serbischen activen Heeres“ (Краљ Милан генерал командант српске активне војске). На пољу за писање натпис на српском: „Бог чува Србију“.

Pin It on Pinterest