Мајсторско писмо издато Милутину Анђелковићу за месарски занат, 19. II 1928, Краљево

Еснафска управа за град Краљево и Срез жички издала је мајсторско писмо Милутину Анђелковићу за месарски занат, као доказ да је „признат за мајстора у занату месарском“ и да је тиме „по закону о радњама оспособљен за самостално упражњавање месарске радње“. Мајсторско писмо је издато 19. фебруара 1928. године и има залепљену таксену марку од 20 динара. Централно поље је овално и оивичено ловоровим лишћем. Са једне стране је персонификација Краљевине СХС, која у једној руци држи документ, а у другој ловоров венац, а наспрам ње ковач са симболима многих заната око себе, на земљи. У раму се налази 6 медаљона: централни на врху, у коме је државни грб и централни на дну, где је место за печат, док су у угловима медаљони са представама обућарског, столарског, опанчарског и кројачког заната. Између медаљона доле и горе су симболи још 16 заната подељени у групе од по четири.

Pin It on Pinterest