Мајсторско писмо издато Владиславу Маржику за фотографски занат, 16. IX 1931, Београд

Владиславу Маржику, првом школованом сликару у Краљеву, издато је мајсторско писмо и за фотографски занат, за који је полагао испит. Документ је 16. септембра 1931. године издала Занатска комора у Београду као „доказ о стручној спреми за мајстора у смислу Закона о Радњама“.
На централном пољу је са леве стране персонификација Краљевине Југославије, раскошно одевена и огрнута плаштем, која седи поред државног грба, са мачем у десној и ловоровим венцем у левој руци. На десној страни, у углу наспрам ње, налази се ковач. Поље је уоквирено широким рамом са преплетима са криновима. У раму су у медаљонима приказана 24 заната, с тим што су у угловима у већим медаљонима, наглашена четири: столарски, обућарски, кројачки и зидарски.

Pin It on Pinterest