Монах, око 1860.

На фотографији је снимљен калуђер испред платна са осликаним пејзажом са кућом и реком, али који стоји на земљи, тако да је реч о импровизованој сценографији на отвореном. Настала је на металној плоча која носи емулзију за фотографију и исечена је у неправилну форму правоугаоника (10,4 cm х 6 cm). По техници израде је феротипија, чије ауторе можемо тражити у путујућим фотографима по Србији у другој половини XIX века, на шта указује и сценографија. Реч је о једној од две најстарије фотографије у Историјској збирци, које су Народном музеју Краљево, поклониле сестре Буњак, Рада (Станојевић) и Деса (Пачу), 1997. године. Породица Буњак је угледна краљевачка породица која је током XIX века заузимала значајно место у граду. Сестре Буњак на фотографији препознају владику Јању (Јоаникија Нешковића 1804–1873), који је био добар пријатељ са њиховим дедом Миланом Буњаком, али то није поуздано потврђено.

Путујући фотографи су сликали техником феротипије на танком лиму пресвученим слојем бромо-сребрног желатина, најчешће на вашарима и угловима улица.

Pin It on Pinterest